Mateřská škola Sobotka -

Akce v listopadu a prosinci u SLUNÍČEK

6. 1. 2015

Některé akce proběhly v rámci celé MŠ

3.11.2014 – v Solnici – divadelní představení Sněhurka

7.11.2014 – výchovně vzdělávací představení Tajemství kolem nás

Jiné pouze u nás ve IV. třídě u Sluníček

4.11.2014 – setkání s kamarády ze školní družiny, po seznámení jsme pro děti připravily korálkovou a lístečkovou dílničku, všem se dařilo, zejména děvčatům

20.11.2014 – děti z naší třídy byly na exkurzi v cukrovaru v Dobrovicích – účastnily se tématického projektu Cukr-Káva-Čokoláda, prohlídkou v muzeu se nenásilně seznamovaly s jejich výrobou a následně dílničkou a prací na internetové tabuli si vše procvičily, zejména co vědí o zdravé výživě

Závěr listopadu již tradičně v MŠ patří přípravě na Vánoce. Letos nás 25.11. pozvali kamarádi ze ZŠ do keramické dílny. Děti se učily postup práce s hlínou. Své výrobky použily při vánoční besídce jako dárek pro rodiče.

Společnou další akcí bylo divadelní představení – Vánoční příběh

Na vánoční besídku si děti pozvaly do MŠ své rodiče, sourozence. Programem básní, písní, koled a tanečků děti zpříjemnily chvíle vánočního shonu všem zúčastněným. Po předání přání a dárku ( keramiky ) děti rozbalovaly dárky a seznamovaly se s nimi při hrách a rodiče přijali pozvání k posezení u kávy s cukrovím, které do MŠ donesli. Všichni jsme byli spokojeni, hodně štěstí, zdraví, tolerance v roce 2015.