Mateřská škola Sobotka -

Akce v září 2014 ve IV.třídě – U SLUNÍČEK

26. 10. 2014

Nový školní rok u nás ve třídě začal sladce – zmrzlinou v cukrárně. Děti byly ještě rozradostněné z prázdnin, a proto jsme se vydali do zámku Humprecht. Děti si prohlédly výstavu loutek – různé druhy, velikosti i různé stáří. Z ochozu jsme se pak dívali do okolí a děti se snažily orientovat se.

Též jsme se jako předškoláci vydali do Jičína – města pohádek. Počasí nás neodradilo a vyjeli jsme, tím jsme asi mraky zahnali. Vše jsme si prohlédli a i v dílničce vyráběli. Domů jsme přijeli i s vyrobeným dárečkem – namalovaným sádrovým odlitkem.

V září jsme též byli na návštěvě v knihovně – děti si zopakovaly zásady zacházení s knihami při prohlížení, a pak se již věnovaly těm knihám, které je upoutaly.

p.uč. Jana a Sváťa