Mateřská škola Sobotka -

Cvičíme s radostí…

25. 3. 2018
I NAŠE DĚTI SE ZÚČASTNÍ SOKOLSKÉHO SLETU V PRAZE
Tak jako před šesti lety, tak i letos se bude konat v Praze Všesokolský slet – již XVI. Bude to nejenom svátek pohybu, ale také celonárodní oslava 100. výročí vzniku naší republiky. I v naší mateřské škole jsme se zapojili do nácviku skladby Noty, kde skupinka osmi dětí představuje noty, barevné gumy jsou notové linky a paní učitelka je houslový klíč. Skladba je veselá, dětí si v ní hrají s gumou – skáčou na ní, natahují ji. Děti mají tuto skladbu rády také pro rytmickou a veselou hudbu, kterou si často jen tak pro sebe broukají.
Skladbu již máme skoro nacvičenou, teď se ji snažíme doladit. Vždyť nás již na konci května čeká vystoupení na Dětském dnu v Sobotce a na sletovém vystoupení v Jičíně, na začátku června nás čeká vystoupení v Hradci Králové. Vrcholem našeho celoročního snažení je hlavní sletový týden v Praze od 1. do 6. července 2018 na stadionu v Edenu, kde  s dětmi vystoupíme při hlavním odpoledním vystoupení 6. července.
Dětem  cvičení přináší radost, vždy se na nácvik  těší. Proto nám držte pěstičky, aby se nám při vystoupeních vše podařilo co nejlépe.
paní učitelky Štěpánka Kubištová a Hana Reslová