Mateřská škola Sobotka -

HRAVÁ ANGLIČTINA

25. 1. 2016

I v letošním školním roce mají možnost předškolní děti v naší školce navštěvovat Hravou angličtinu – jsou to děti ze třídy Broučků a Krtečků. Angličtinou děti provázejí plyšoví maňásci, kteří si s dětmi povídají.

Protože se u dětí předškolního věku můžeme spolehnout pouze na jejich paměť, tak se děti učí jen poslechem, pomáhá jim i mimika obličeje a doprovodná gesta. K výuce používáme hračky, obrázky, zpíváme anglické písničky, učíme se básničky a hrajeme různé hry. Při pohybových činnostech uplatňujeme metodu TPR – Total Plysical Response – metodu úplné fyzické odpovědi, kdy děti opakují to, co učitelka udělá nebo říká a dítě se tak učí významům slov bez jejich překládání.

Snažíme se, aby výuka angličtiny byla rozmanitá a zábavná, aby se činnosti co nejvíce střídaly. Je potřeba, aby se výuka odehrávala v přátelském prostředí, aby si děti vytvořily pozitivní vztah k jazyku, který budou v pozdějších letech rády a úspěšně zdokonalovat. Děti co nejvíce chválíme a povzbuzujeme, aby si z Hravé angličtiny odnesly pocit, že angličtina je vlastně velká hra.