Mateřská škola Sobotka -

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2014/2015

7. 4. 2014

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015:

  1. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky (zákon č.561/2004 Sb.-školský zákon)
  2. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti podle věku od nejstarších po nejmladší s trvalým pobytem na území města Sobotka, které MŠ zřizuje.
  3. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány i děti se zdravotním postižením, a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP).
  4. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti i v průběhu školního roku, je-li místo v MŠ, tak i děti mimo území města Sobotka.