Mateřská škola Sobotka -

Logopedická depistáž

31. 10. 2015

V úterý 3.11.2015 proběhne v Mš logopedická depistáž, vyšetření řeči dětí provede logopedka p. J,Kubecová z Pedagogicko – psychologické poradny z Hradce Králové.