Mateřská škola Sobotka -

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MŠ

10. 4. 2022

Děti ze třídy Krtečků v rámci multikulturní výchovy měly týdenní projekt Letem světem. Během toho týdne si děti prohlížely mapy, skládaly puzzle světadílů, kreslily vlajky. Projekt vyvrcholil Dnem Indie, kdy za dětmi do školky přišla kamarádka Emilka se svým tatínkem námořníkem, který pochází z Indie. Maminka Emilky, která také nějaký čas v Indii žila, se převlékla do typického indického oděvu – sárí a dětem také překládala z angličtiny. Společně dětem na interaktivní tabuli promítali fotografie přírody, typického jídla, oblečení a také lodě, na které tatínek Emilky plul. Protože se tento Den Indie Krtečkům moc líbil, muselo se povídání zopakovat i pro Broučky a Sluníčka.