Mateřská škola Sobotka -

NÁVŠTĚVA BABIČEK A DĚDEČKŮ V DPS

11. 10. 2021

Ve středu 29. září 2021 po více než roční přestávce naše děti opět navštívily babičky a dědečky v DPS v Sobotce. I když naše spolupráce trvá několik let, tak jsme DPS díky pandemii Covid-19 nemohli navštěvovat. Ale i tak naše spolupráce probíhala, a to „na dálku“, kdy pro ně děti alespoň vyráběly dárečky a malovaly obrázky. Na těchto setkáváních si nejvíce ceníme toho, že se děti učí úctě a respektu ke starším spoluobčanům. Děti tak poznávají, že jejich „starší kamarádi“ potřebují trochu jiný přístup. A právě při této poslední návštěvě děti měly možnost poznat, že i babičky a dědečkové si umí hrát, stejně jako ony. Děti je naučily prstíkové říkanky, říkanky s pohybem i cvičení s padákem. Z nadšení a úsměvů bylo jasné, že byli všichni spokojeni – děti i senioři. A tak to má být.