Mateřská škola Sobotka -

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ

4. 5. 2020
S účinností od 11.5. 2020 bude obnoven provoz mateřské školy.
Protože se minulý týden změnily podmínky k otevření MŠ ( děti v prostorách MŠ – budova i zahrada nemusí mít roušku), pravděpodobně se změní i Vaše rozhodnutí, kdy Vaše dítě začne do MŠ docházet.

Nejprve několik informací k obnovení provozu :

1. školní jídelna pro mateřskou školu bude fungovat v běžném provozu – svačiny + teplý oběd + pitný režim

2. zvýšená hygiena – pro rodiče a děti : při cestě do školy a ze školy se na děti i doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, tj. zakrytí nosu a úst ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry(není nutné u doprovou dítěte nebo členů společné domácnosti)
: po vstupu do budovy dezinfekce rukou
: v šatně MŠ se zdržovat jen po nezbytně nutnou dobu předání a vyzvednutí dítěte

: po přezutí a převlečení dítěte /ještě než dítě vstoupí do třídy/ umýt ruce vodou a tekutým mýdlem

3.  PRVNÍ DEN NÁSTUPU do MŠ JE NUTNÉ PŘEDAT čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Formulář ke stažení zde

4. Dle pokynů MŠMT budou děti převážnou část dne trávit venku v areálu MŠ (zahrada a hřiště). Přizpůsobte oblečení.

5Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit! Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. U ostatních dětí pak bude změněn režim na povinné nošení roušek.

6. V MŠ dojde ke zvýšení hygienických opatření- častá dezinfekce klik, větrání, dezinfekce povrchů a ploch.

7. Informace k úplatě – po dohodě se zřizovatelem – v měsících, kdy nebylo poskytováno předškolní vzdělávání, bude úplata snížena nebo budete od úplaty zcela osvobozeni.  Zrušte si trvalý příkaz k 30.6.2020. Prázdniny budou uhrazeny 125,-z měsíce března (červenec) a 250,- z měsíce dubna (srpen).

8. Nejpozději do středy 6.5.2020 prosím o informaci, zda Vaše dítě nastoupí 11.5.2020 do MŠ.  Děti přihlášené do 6.5.2020 budou mít stravování přihlášené.