Mateřská škola Sobotka -

Příspěvek zřizovatele

3. 1. 2018

Zastupitelstvo města Sobotka schválilo příspěvek pro Mateřskou školu, Sobotka na rok 2018 ve výši 600.000 Kč.