Mateřská škola Sobotka -

Projekt ZDRAVÍ DĚTEM.

15. 2. 2019

V úterý 12.2.2019 se v naší mateřské škole uskutečnil projekt ZDRAVÍ DĚTEM. Projekt byl určen pro předškoláky. Paní lektorka pomocí pohádky Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem vysvětlila základy zdravého stravování, původ mléka a mléčných výrobků, masa, vajíček, pečiva, mouky,…Vysvětlila původ exotického ovoce. Děti připravily ovocný salát (pomocí maket), rozdělily potraviny na zdravé a nezdravé. Také si zahrály pohybovou hru na vitamíny a bacily.

Celý příběh- výlet Jedlíka

a Zdravíka na farmu-byl přizpůsoben věku a schopnostem dětí.