Mateřská škola Sobotka -

SVÁTEK TŘÍ KRÁLŮ

8. 1. 2022

Dne 6.1.2022 navštívily všechny děti z MŠ sobotecký kostel sv. Máří Magdalény. Pan farář Václav Novák seznámil děti s průběhem TŘÍ KRÁLŮ, pověděl jim o darech, které Ježíškovi přinesli a děti si mohly přivonět k zapálenému kadidlu. Děti si prohlédly betlémy v kostele i na faře a společně si zazpívaly koledy. Do školky si odnesly obrázky k vybarvení a několik nových zážitků.