Mateřská škola Sobotka -

TŘI KRÁLOVÉ

5. 1. 2022

Ve středu 5.1.2022 k nám do mateřské školy zavítali , tak jako každý rok, TŘI KRÁLOVÉ. Děti ze třídy Broučků již tradičně navštívily všechny třídy i školní jídelnu, aby nás potěšily zpěvem koled, živým Betlémem a návštěvou mudrců Kašpara, Melichara a Baltazara.