Mateřská škola Sobotka -

V novém roce u Sluníček

6. 1. 2015

Hned první den po příchodu dětí po Vánocích do MŠ obcházely děti ze III. třídy Broučků ostatní třídy s programem – TŘI KRÁLOVÉ. Kdo přišel do Betléma, jak se jmenují tři králové, co přinesli za dary, k čemu slouží tyto dary? To vše se děti dozvěděly a ještě jsme si všichni společně zazpívali koledu. Zároveň se děti dozvěděly o činnosti TŘÍ KRÁLŮ dnes, jaké je jejich poslání – sbírka pro Charitu.