Mateřská škola Sobotka -

Velký úspěch ve výtvarné soutěži

16. 6. 2017

V okresním kole výtvarné soutěže ,,POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ “ se v kategorii mladších dětí na krásném 1.místě umístila ELENKA KUPKOVÁ, na 2.místě JÁCHYM ŠOUTA – oba ze třídy Sluníček.
V kategorii starších dětí se na 2. místě umístil VOJTA ČEŘOVSKÝ ze třídy Sluníček a na 3.místě KUBA HORÁK ze třídy Krtečků. VŠEM GRATULUJEME.