Mateřská škola Sobotka -

Zápis 2015

20. 4. 2015

MATEŘSKÁ  ŠKOLA, SOBOTKA vyhlašuje na den 4.5.2015 zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016.

Zápis se uskuteční v budově MŠ, Sobotka v 1. třídě: od 13,00 hodin do 16,00 hodin. Rodiče při zápisu předloží rodný list dítěte a předají ředitelce MŠ písemné potvrzení od lékaře, že dítě je řádně očkováno. Rodiče prokáží svou totožnost občanským průkazem.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016:

  1. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky (zákon č.561/2004 Sb.,- školský zákon)
  2. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti podle věku od nejstarších po nejmladší s trvalým pobytem na území města Sobotka, které MŠ zřizuje.
  3. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti i se zdravotním postižením, na základě doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)
  4. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti i v průběhu školního roku, je-li místo v MŠ tak i děti mimo území města Sobotka