Mateřská škola Sobotka -

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro škol. rok 2014/2015

7. 4. 2014

Mateřská škola SOBOTKA vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2014/2015, který se uskuteční dne 29.4.2014 v budově Mateřské školy Sobotka v 1.třídě od 13.00 do 16.00 hod.

Rodiče při zápisu předloží rodný list dítěte a doklad, že dítě bylo řádně očkováno. Rodiče prokáží svou totožnost občanským průkazem.