Mateřská škola Sobotka -

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

1. 4. 2019

MATEŘSKÁ ŠKOLA, SOBOTKA
JIČÍNSKÁ 435

Zápis se koná 9. května 2019, 13.00 – 16.00 hod. v budově MŠ.

 

K zápisu vezměte s sebou:
rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněnou žádost k přijetí

 

Žádost je ke stažení v odkazu níže, nebo je možné ji  osobně vyzvednout v mateřské škole ve dnech 15. 4. – 18. 4. 2019.
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání MŠ Sobotka (pdf)

 

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Sobotka, budou přijímány:

  1. Děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou nejméně pátého roku věku, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (§ 34, odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.), s trvalým pobytem v Sobotce (v případě cizinců s pobytem v Sobotce).
  2. Děti s trvalým pobytem v Sobotce (v případě cizinců s pobytem v Sobotce), které do 31. 8. 2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku (od nejstarších po nejmladší).
  3. Děti s trvalým pobytem mimo Sobotku, které do 31. 8. 2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku (od nejstarších po nejmladší).
  4. Děti s trvalým pobytem v Sobotce mladší tří let, nejdříve však pro děti od dvou let.

S ohledem na kapacitu MŠ může být pro školní rok 2019/2020 přijato 26 dětí.

 

Mgr. Štěpánka Kubištová, ředitelka MŠ
E- mail: ms.sobotka@seznam.cz
Telefon: 722 944 346