Mateřská škola Sobotka -

ZÁPIS DO ŠKOLKY

14. 4. 2016

Mateřská škola, Sobotka vyhlašuje na den 10.5.2016 zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017.

Zápis se uskuteční v budově MŠ, Sobotka ( Jičínská ul.435) v 1. třídě od 13,00 hodin do 16,00 hodin. Rodiče při zápisu předloží rodný list dítěte a předají ředitelce MŠ písemné potvrzení od lékaře, že dítě je řádně očkováno. Rodiče prokáží svou totožnost občanským průkazem.