Mateřská škola Sobotka -

ARCHIV DISTANČNÍ VÝUKY

1.KARANTÉNA

PONDĚLÍ 23.11.202

Vážení rodiče, udělejte si chvilku ( cca 15 min.) PRO DĚTI a povídejte si o ADVENTU=předvánoční doba.

CO JE TO ADVENT?  Čas příprav na Vánoce.

Zeptejte se dětí, zda si vzpomenou na nějaké TRADICE či ZVYKY , které patří k době adventní.  

výroba adventního věnce ( 4 svíčky=4 adventní neděle – železná, bronzová, stříbrná, zlatá – předchází ŠTĚDRÉMU DNI)

zapalování svíček na adventním věnci 

-vánoční výzdoba

-adventní kalendář

-pečení cukroví

-zpívání vánočních koled

V mnoha městech a obcích se počátkem adventu rozsvěcují velké vánoční stromy. Při tom se koná i malá slavnost s hudbou a zpívání koled.

-zahajují se vánoční trhy

-koupě kapra

-štědrovečerní večeře

-rozbalování dárků

-chodí SVATÁ BARBORA

-chodí MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL

jistě společně vymyslíte další:-)

 

NAUČTE SE KRÁTKOU BÁSNIČKU

Mikuláš dnes večer chodí,

také čerta s sebou vodí.

Hodným dětem dárky dá,

zlobivé čert vyšlehá.

 

Procvičujte během celého týdne.

 

 

 

ÚTERÝ 24.11.2020

 

PROCVIČOVÁNÍ BÁSNIČKY O MIKULÁŠOVI (kdykoliv během dne)

 

VYTLESKÁVÁNÍ SLABIK(SLOV)   – čert  – čertík –  čertíček  – čertice

Mikuláš  –  Mikulášek

anděl  – andílek  – andělíček

 • zeptejte se dětí, kolikrát na dané slovo tleskly (kolik má slovo slabik?)
 • vymýšlejte další slova, vytleskejte alespoň 15 slov – děti povzbuzujte, motivujte, opravujte

 

POZNEJ PRVNÍ HLÁSKU VE SLOVĚ (písmeno)

řekněte dětem slova  ČERT, MIKULÁŠ, ANDĚL a nechte je přemýšlet, na jakou hlásku slovo začíná

vymyslete dětem další slova (vidle, nadílka, rohy,…)

OBMĚNA: řekněte dětem libovolnou hlásku (písmeno) a nechte děti vymýšlet slova na danou hlásku, např. Č – čert, čokoláda, čočka, čáp,…

M – Mikuláš, marmeláda, maminka,… A – anděl, auto, ananas,… Další hlásky necháme na Vás. Pokuste se dětem nabídnout více hlásek.

 

PRACOVNÍ LIST

Hlásky M a N . Nemusíte tisknout, stačí udělat slovně.

KDO SE SCHOVÁVÁ POD MASKOU? Ukaž prstem „cestičku“. Opět nemusíte tisknout.

 

Krásnou spolupráci s dětmi.

 

STŘEDA 25.11.2020

 

Dnes nás čekají činnosti „kulinářské“…co dům dá:-). Věříme, že si poradíte. Jako inspiraci nabízíme činnosti výtvarné a pracovní.

 

1.VÝROBA ANDĚLA, ČERTA NEBO MIKULÁŠE

 

Pomůcky: barevný papír- pokud nemáte, děti si vybarví- pastelkou, voskovkou, vodovými barvami…, nůžky, lepidlo, pastelky, fixy

např. vousy u Mikuláše mohou být z vaty

Fantazii se meze nekladou:-)

 

2.VÝROBA ČERTOVSKÉHO ŘETĚZU

Pomůcky: bílý nebo barevný papír, lepidlo, nůžky

Postup: *naměřte dětem tenké proužky (1,5  cm, 2 cm,..) a zakreslete

 * při stříhání nechte děti pracovat samostatně

* rozstříhané proužky papíru děti k sobě slepí

*  postupným přidáváním proužků vzniká řetěz

Některé děti stále neumí stříhat! Je tedy vhodné stříhání „procvičovat“.

Jestliže se dětem nebude práce dařit, buďte jim oporou a poraďte.

Dbejte na správnou techniku stříhání a držení nůžek!

Dbejte na bezpečnost dětí!

Dbejte na to, aby děti stříhaly po čáře!

Dejte pozor na to, aby PRAVÁK měl nůžky pro praváky. LEVÁK pro leváky.

Nestřídat ruce při stříhání!

Děti by si měly po sobě vždy uklidit!

 

3.NABÍDNĚTE DĚTEM STŘÍHÁNÍ RŮZNÝCH OBRÁZKŮ, které doma najdete-časopisy, noviny, vlastoručně nakreslené,…zkuste i něco těžšího

 

4. PROCVIČOVÁNÍ BÁSNIČKY  „MIKULÁŠ“

 

Nemusíte dělat vše, stačí si vybrat pouze jeden výrobek. Samozřejmě, že pokud budete mít chuť, čas a věci k výrobě, budeme rády za více prací.

PŘÍJEMNÉ TVOŘENÍ!

Nabídka omalovánek na celý týden:

 

ČTVRTEK 26.11.2020

1.PROCVIČOVÁNÍ BÁSNIČKY   „MIKULÁŠ“ – znáte již z pondělí a dnes přidáme novou krátkou básničku „ČERT“.

 

S ČERTY NEJSOU ŽÁDNÝ ŠPÁSY,

KDO MÁ ROZUM – POZOR DÁ SI.

KAŽDÝ KDO SE CHOVÁ VZTEKLE,

BUDE SE PAK SMAŽIT V PEKLE.

 

2.HLAVNÍ ČINNOSTÍ BUDE ČTENÍ TEXTU- POHÁDKY.  Následující den Vás bude čekat VYPRAVOVÁNÍ.

Je to důležité pro předčtenářskou gramotnost!

*CÍL : rozvoj soustředěnosti a pozornosti (při čtení textu)

: rozvoj slovní zásoby (vypravování a poznávání nových slov)

:procvičování paměti (vybavit si čtený text, procvičování krátkých básniček)

A) inspirace textu „CO VÍME O  MIKULÁŠOVI“ (něco, co možná nevíte:-))

Rodiče, text nejdříve přečtěte a poté ho dětem převyprávějte svými slovy tak, aby mu děti rozuměly. Vysvětlete dětem slova – např. bída, chudý, sirotek,…

 

B) přečtěte si text “ CO VÍME O ČERTOVI“

3.KRESLENÍ

CÍL: rozvoj jemné motoriky

Nakreslete čerta, anděla nebo Mikuláše

DBEJTE NA : správné držení tužky

: aby činnost byla dokončena

: aby byla zaplněna celá plocha papíru

*inspirací mohou být omalovánky viz.výše

 

4.ČTENÍ POHÁDKY

Přečtěte dětem jakoukoliv známou klasickou pohádku (O Smolíčkovi, O Červené Karkulce, O Budulínkovi, Perníková chaloupka,…). Výběr pohádky je pouze na Vás.

Pohádku přečtěte dětem v době, kdy budou plně soustředěné a naslouchat Vám. Zítra bude na Vaší pohádku navazovat další aktivita – VYPRAVOVÁNÍ POHÁDKY (budou vypravovat děti). Záměrně zítra – zda si děti dokáží vybavit text a převyprávět ho.

 

Ať se práce daří:-)

 

PÁTEK 27.11.2020

 

1.NAJDĚTE SI CHVILKU S DĚTMI A ZACVIČTE SI S ŘÍKANKOU

 

Anděl seděl na obláčku ( dřep, pohupy v kolenou)

čáry máry čaroval ( rukama čarujeme)

vyčaroval Mikuláše (stoj, ruce spojené nad hlavou – jako Mikulášova čepice)

moc se z toho radoval.

Pozor na to, milé děti ( hrozit prstem)

čarování není žert ( obě ruce ukazují ne)

něco se mu nepovedlo ( pokrčit rameny)

a tak přibyl ještě čert ( děti prsty ukazují rohy).

 

2. PROCVIČUJTE BÁSNIČKY „MIKULÁŠ“ A „ČERT“

 

3. DŮLEŽITÉ PRO PŘEDČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST

Včera jste četli s dětmi nějakou známou pohádku a děti jistě vzorně poslouchaly.

CÍL: rozvoj řečových schopností

: rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

: rozvoj soustředěnosti a pozornosti

A) zeptejte se dětí, jakou pohádku jste včera spolu četli

B) nechte děti, ať Vám pohádku převypráví

LEHČÍ VARIANTA:

Nechte děti převyprávět pohádku. Pokud si neví rady, pomozte jim tím, že jim budete klást různé otázky. Např. pohádka : „O Smolíčkovi“ – otázky: S kým bydlel Smolíček? Kam odcházel jelen? Kdo zaklepal na dveře? Co jeskyňky volaly za dveřmi? Apod.

TĚŽŠÍ VARIANTA:

Děti dokáží převyprávět text pohádky bez pomoci. Můžou vypravovat i za pomoci obrázků z pohádky.

INSPIRACE:

 

 

4.DNES I O VÍKENDU SI NAJDĚTE CHVILKU A PŘEČTĚTE SI DALŠÍ POHÁDKU

 

5. PRACOVNÍ LIST – MIKULÁŠ 

 

Vpravo nahoře najdete básničku, kterou se můžete naučit.

Rodičům, kteří nemají možnost tisknout, nabízíme pracovní list ZVONEČEK – můžete dětem překreslit a HLEDEJ RÝMY

Přejeme příjemně strávený čas s Vašimi dětmi.

 

PONDĚLÍ 30.11.2020

Najděte si chvilku a vypravujte dětem, jak se narodil JEŽÍŠEK.

1.PŘÍBĚH O JEŽÍŠKOVI

Ježíšek se narodil ve městě Betlémě, daleko, daleko od nás. Až v zemi, kde po celý rok svítí sluníčko. Jeho maminkou byla Marie a pěstounem Josef ( byl to člověk, který se o něho staral). Otec je Bůh, proto SYN BOŽÍ= v některých koledách. Při dlouhých cestách se Marii narodil Ježíšek, kterého ovinula plenkami a místo do kolébky jej uložila VE CHLÉVĚ DO JESLÍ.

a) zeptejte se dětí, která zvířátka bydlí ve chlévě

b) vysvětlete dětem pojem jesle

Najednou se na nebi objevila hvězda, které se říká KOMETA a lidem se zjevil ANDĚL a pravil:

ZVĚSTUJI VÁM VELIKOU RADOST. DNES SE VÁM NARODIL SPASITEL A JMENUJE SE JEŽÍŠ KRISTUS. Poznáte ho podle toho, že je ovinutý v plenkách a leží v jesličkách.

A tak se mezi lidmi šířila novina (nová zpráva), že se narodil Ježíšek a vznikla vánoční koleda:

 1. NESEM VÁM NOVINY
 2. NARODIL SE KRISTUS PÁN

Lidé se rozhodli, že se půjdou na Ježíška podívat.

3. PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

Když dorazili do města Betléma, někteří lidé přinesli Ježíškovi dary, které si mohli dovolit – někdo dvě kožičky=kůže, jiný zas trošku mlíčka, další beránka,…a ti nejchudší (nuzní) lidé mu přišli zazpívat.

 4. JAK JSI KRÁSNÉ NEVIŇÁTKO

       5. PÁSLI OVCE VALAŠI

       6. ŠTĚDRÝ VEČER NASTAL,…

Dozvěděli se to dokonce i TŘI KRÁLOVÉ z dalekých zemí. A protože bydleli hodně, hodně daleko- trvalo jim několik dní, než dorazili k Ježíškovi (proto až 6. ledna). Každý z králů, přinesl dar.

První ZLATO. Druhý KADIDLO – kamínky, které se zapálí a čoudí, např. v kostele. Třetí MYRHU – mastičku.

  7. TŘI KRÁLOVÉ

 

2. DOPIS PRO JEŽÍŠKA

Řekněte dětem, ať nakreslí dárky, které si přejí pod stromeček.

Dbejte na správné držení tužky, správné sezení, dostatek světla,…

3. VÁNOČNÍ KOLEDA

Připomeňte si s dětmi 1 vánoční koledu.

4.PROCVIČOVÁNÍ BÁSNIČEK 

Básničky MIKULÁŠ a ČERT.

 

ÚTERÝ 1.12.2020

1.Procvičujte s dětmi básničku „Mikuláš“, „Čert“

2. Zazpívejte si vánoční koledu NESEM VÁM NOVINY a naučte se novou koledu NARODIL SE KRISTUS PÁN

3.PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ ČINNOST: MOJE PŘÁNÍ

a) děti si nakreslí 1 dárek, který si přejí nejvíce

 • dbejte na správný úchop pastelky
 • správné „sezení“

b) STŘÍHÁNÍ – předkreslete mašličku a děti  ji vystřihnou

 • u stříhání dbejte na správnou techniku
 • úklid pracovního místa

 

4. PRACOVNÍ LISTY

-najdi 7 rozdílů

-prstem obtáhni andílkovu cestu vzduchem

-Mikuláš – najdi detaily

 

 

Pěkný den.

 

STŘEDA 2.12.2020

 

1. PROCVIČUJEME BÁSNIČKY „ČERT“ A „MIKULÁŠ“

 

2.PŘIPOMEŇTE SI S DĚTMI PŘÍBĚH O JEŽÍŠKOVI.

ZEPTEJTE SE DĚTÍ:

Jak se jmenovalo město, kde se narodil Ježíšek?   BETLÉM

Jak se jmenovala maminka Ježíška?    MARIE

Kde se Ježíšek narodil?   VE CHLÉVĚ

Jak se říká hvězdě, kterou viděli lidé při narození Ježíška?      KOMETA

Kdo je KRISTUS PÁN?     JEŽÍŠEK

 

Cíl: vybavit si text – příběh o Ježíškovi

 

3. PROCVIČUJTE VÁNOČNÍ KOLEDY

NESEM VÁM NOVINY

NARODIL SE KRISTUS PÁN

 

4.ZAZPÍVEJTE SI NOVOU VÁNOČNÍ KOLEDU – PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

5. PRACOVNÍ LIST – ANDĚL, ČERT – dokresli druhou polovinu

 

Ať se práce daří:-)

 

ČTVRTEK 3.12.2020

 

1. ZAZPÍVEJTE SI S DĚTMI VÁNOČNÍ KOLEDU  PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

2. INSPIRACE NA VÝROBU BETLÉMU – pracovní a výtvarná činnost

3. PRACOVNÍ LIST

 

Krásný den:-)

 

PÁTEK 4.12.2020

1. ZAZPÍVEJTE SI S DĚTMI JAKOUKOLIV VÁNOČNÍ KOLEDU. Nacvičujte k vánočnímu stromečku.

2. PROCVIČUJTE BÁSNIČKY

3. PRACOVNÍ LIST K PROCVIČENÍ PRAVOLEVÉ ORIENTACE

 

4. PŘEČTĚTE DĚTEM POHÁDKU PŘED SPANÍM. Dítě vám poté může pohádku převyprávět.

 

2.KARANTÉNA

 

PONDĚLÍ 14.12.2020

 

1.Naučte děti novou básničku.

VÁNOČNÍ STROMEČEK ZAVONĚL V POKOJI,

MAMINKA U STOLU JABLÍČKO ROZKROJÍ.

A KDYŽ HO ROZKROJÍ, UVIDÍ HVĚZDIČKU,

CO BYLA  SCHOVANÁ  V ČERVENÉM JABLÍČKU.

*procvičení a posílení paměti a pozornosti

*zdokonalování výslovnosti, rozvoj řeči

 

2. Pracovní list.

*rozvoj předmatematických představ, myšlení, postřeh

Pokud nemáte možnost pracovní listy vytisknout, stačí jednoduše překreslit.

3. Labyrint.

*rozvoj logického myšlení, pozornosti

 

4. Procvičování VÁNOČNÍCH KOLED.

Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, …

 

5. Pohádka.

Společně s dětmi vyberte pohádku. Přečtěte.

Nyní si s pohádkou pohrajte – z pohádky se stane tzv. POPLETENÁ POHÁDKA.  Dítě by mělo zareagovat na „popletenou část“ a opravit Vás.

Např. O ČERVENÉ KARKULCE – „…a ze křoví vykoukl pes…“ dítě by mělo opravit – VLK

 

*rozvoj pozornosti, soustředěnosti, paměti

 

ÚTERÝ 15. PROSINCE 2020

 

1.Opakování básničky.

 • Co dělá maminka v básničce?
 • Co uvidí?

Společně s maminkou nebo tatínkem si také rozřízněte jablíčko a připomeňte si, co znamená hvězdička. Objevila se Vám také hvězdička?

 

2. Pracovní listy.

Pokud nelze vytisknout, jednoduše dětem překreslete.  U notiček stačí, když dítě ukáže prstem na obrazovce pc, notebooku,…

 

*procvičujeme správný úchop tužky, pastelky, grafomotoriku

*orientace na ploše, postřeh

*zrakové vnímání

 

3.Opakování koled.

Vyberte si jednu nebo i více koled a doprovoďte se na nějaký „hudební nástroj“. Můžete si vyrobit např. „rachtátko“ – do krabičky nasypat rýži, do jiné čočku,…každé bude znít trochu jinak. Nebo stačí 2 vařečky /jako dřívka/, ořechy,…

 

STŘEDA 16. PROSINCE 2020

 

PAMĚŤ

Dá se procvičovat a posilovat na básních, říkadlech, písničkách, hádankách a rébusech či s pomocí např. pexesa a her. NELITUJTE SVÉHO VOLNÉHO ČASU A HRAJTE S DĚTMI I SPOLEČENSKÉ HRY. Procvičí si jimi počítání, barvy, paměť, postřeh i znalosti. Naučí se vyhrávat, ale i prohrávat.  Také se učí přiměřeně reagovat.

 

1.Procvičování básničky VÁNOČNÍ  STROMEČEK.

*procvičování paměti

 

2. Zahrajte si s dětmi pexeso.

*procvičování paměti, pozornosti, postřehu

 

3. Básnička s pohybem – DOPIS PRO JEŽÍŠKA

4. Pracovní list KAPR.

Domaluj kaprovi šupiny a ploutve.

Připomínáme – pokud někomu nejde vytisknout nebo nemá možnost – stačí, když dětem pracovní listy překreslíte na papír.

 

*grafomotorika, správné držení tužky!

 

5. Pracovní list – NOČNÍ OBLOHA.

6. Pracovní a výtvarná činnost.

a) Překreslete dětem kapříka na papír  nebo čtvrtku. Dítě vystřihne.

*rozvoj jemné motoriky

Dbejte na správnou techniku stříhání:

*správné držení nůžek

*úklid pracovní plochy

*bezpečnost při práci

b) Děti kapra domalují vodovými barvami, temperovými barvami nebo dokreslí pastelkami. Popř. můžete šupiny lepit z krepového papíru, z natrhaného barevného  nebo vánočního papíru, lepit těstoviny /kolínka/,…FANTAZII SE MEZE NEKLADOU:-).

 

ČTVRTEK 17.12.2020

 

PŘÍPRAVA  NA PSANÍ, SEZNÁMENÍ S PÍSMENY = PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Příležitostně dětem předčítejte nápisy, názvy pohádek, prohlížejte si knížky a dětské časopisy. Někdo již v předškolním věku může znát abecedu, vizuálně jednotlivá písmena rozpoznávat nebo pojmenovávat. Děti kolem 5. a 6. roku jeví zájem o tuto činnost většinou samy.

1.Pracovní list – vyhledávání písmenek  – VÁNOČNÍ PÍSMENKOVÁNÍ.

 • dej do kroužku všechna písmena, která najdeš v jednotlivých slovech

2. Procvičujte básničku VÁNOČNÍ STROMEČEK.

*procvičování paměti

3. Pracovní list – procvičování počítání – PERNÍČKY.

 • spočítej všechny druhy vánočních perníčků a zapiš správnou číslicí

 

*procvičování počtu 1-4, předmatematická gramotnost

*snažit se zapsat správně číslici

 

4. Pracovní list – LABYRINT SVATÁ LUCIE

-pomoz Lucii najít správnou cestu k chaloupce

*rozvoj logického myšlení

5. ČETBA POHÁDKY

 • výběr pohádky je na Vás – doporučujeme však  „klasickou“ pohádku

Při četbě pohádky  /např. Červená Karkulka/ si s dítětem domluvte slovo, na které bude reagovat. Rodič začne číst pohádku a např. po přečtení sousloví ČERVENÁ KARKULKA by mělo začít dítě např. kývat hlavou, po přečtení slova VLK např. mávat, LES – výskok,…Nejdříve zvolte 1, maximálně 2 slova. Uvidíte, jak bude dítě reagovat. Můžete samozřejmě slova přidávat, nejvíce však 4.. Dle schopností dítěte.

*reakce na daný signál

*vést děti k pozornému poslechu, soustředit se

Přejeme příjemnou zábavu při plnění úkolů:-).

 

PÁTEK 18.12.2020

 

1.Básnička s pohybem – „VÁNOČNÍ STROMEČEK“

2. Připomeňte si s dětmi PŘÍBĚH O JEŽÍŠKOVI

*posilování, procvičování paměti

 

 

3. Pracovní list VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

– vybarvi a pojmenuj všechny postavy, které můžeš v Betlémě najít

4. Pracovní list VÁNOČNÍ STROMEČEK

-dokresli na vánoční stromeček ozdoby

*dbejte na správné držení pastelky

*rozvoj jemné motoriky

 

5. Pracovní list NÁVŠTĚVA KOSTELA

– najdi 10 rozdílů na obrázcích

 • rozvoj soustředěnosti a pozornosti

 

6. Pracovní list ŠTĚDRÝ DEN

 

– zaměřeno na vytleskávání slov

 • každý obrázek nejprve nahlas pojmenuj
 • poté je vytleskej
 • tradice, které dodržujete u Vás doma si vybarvi

*dbejte na správnost tlesknutí, popř. dítě opravte

*důležité pro předčtenářskou gramotnost

 

7. Zazpívejte si s dětmi během dne VÁNOČNÍ KOLEDY:

NESEM VÁM NOVINY

NARODIL SE KRISTUS PÁN

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

JAK JSI KRÁSNÉ NEVIŇÁTKO

PÁSLI OVCE VALAŠI

 

KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A HODNĚ ZDRAVÍ DO NOVÉHO ROKU 2021!