Mateřská škola Sobotka -

ARCHIV DISTANČNÍ VÝUKY

 

ARCHIV DISTANČNÍ VÝUKY

 

MILÍ RODIČE A PŘEDŠKOLÁCI! ZDE NAJDETE INSPIRATIVNÍ TIPY NA SPOLEČNÉ AKTIVITY.

Prosíme, založte společně s dětmi desky, do kterých budete vkládat své práce. Jakmile se společně sejdeme ve školce, rády si Vaše práce prohlédneme. Paní učitelky:-).

 

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY  NA  ZÁKLADĚ USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

BŘEZEN 2021

INSPIRACE A NÁMĚTY

PONDĚLÍ 1.3.2021

TÉMA NA CELÝ TÝDEN: JARNÍ PROBUZENÍ

1.PŘIPOMĚŇTE SI NÁZVY ROČNÍCH OBDOBÍ A MĚSÍCŮ.

2.POPOVÍDEJTE SI S DĚTMI NA TÉMA: KONEC ZIMY, ZAČÁTEK JARA.

 • rozdíly (děti by měly znát charakteristické znaky zimy a jara)
 • otepluje se, nebudeme nosit šály, rukavice, sněhule, taje sníh, led, přilétají ptáci z teplých krajin, probouzí se příroda, začínají růst první jarní květiny/sněženky, bledule, krokusy, petrklíče/- můžete si najít obrázky na internetu, v knížce, v časopisu
 • připomeňte dětem rozdíly mezi jehličnatými a listnatými stromy – jehličnaté neopadávají, zůstávají zelené i v zimě, pouze MODŘÍN opadává
 • listnaté opadávají na podzim, v zimě jsou holé a na jaře začínají rašit pupeny
 • začíná se pracovat na zahrádkách – co vše je potřeba udělat?

CÍL: umět vyjmenovat 4 roční období a 12 měsíců

: znát charakteristické znaky zimy a jara, změny v přírodě

 

3. NAUČTE SE KRÁTKOU BÁSNIČKU SNĚŽENKA:

TÁTA VČERA NA VENKU, NAŠEL PRVNÍ SNĚŽENKU.

VEDLE PETRKLÍČ, ZIMA UŽ JE PRYČ.

CÍL: procvičování paměti

 

4. PRACOVNÍ LIST PTÁCI

CÍL: rozvoj myšlení, grafomotorika

 

5. PŘEČTĚTE DĚTEM POHÁDKU před spaním dle Vašeho výběru. Snažte se, aby děti dokázaly pozorně vyslechnout text pohádky.

CÍL: rozvoj slovní zásoby, představivosti, paměti

 

ÚTERÝ 2.3.2021

1. PŘIPOMEŇTE SI NÁZVY : 4 roční období, 12 měsíců, 7 dní v týdnu

CÍL: paměť-dokázat vyjmenovat

 

2. BÁSNIČKA SNĚŽENKA-zopakovat.

Nová básnička JARO, LÉTO, PODZIM ZIMA

Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima.

Na jaře hraju kuličky, v létě trhám kytičky.

Na podzim pouštím draka, v zimě stavím sněhuláka.

Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima.

CÍL: procvičování paměti-naučit se krátký text

 

3. ČASOVÁ ORIENTACE

procvičte s dětmi pojmy: včera, dnes, zítra, ráno, poledne, večer, noc

 

4. Řekněte si, jak se jmenuje tento měsíc – BŘEZEN

procvičujte: Jaký měsíc je před březnem? Který bude následovat?…

 

5. Najděte si s dětmi během dne chvilku a ať se pokusí převyprávět pohádku, kterou jste si včera četli.

CÍL: vybavit si text, rozvoj slovní zásoby, paměť

 

6. PRACOVNÍ LIST 12 MĚSÍCŮ

 

 

7. MALOVANÉ ČTENÍ

 

 

 

STŘEDA 3.3.2021

 

 1. VÝTVARNÁ ČINNOST – SNĚŽENKA

Pomůcky: bílý papír, barevný papír, lepidlo, nůžky, temperové barvy, vodové barvy, pastelky, voskovky,…

Postup: KVĚT SNĚŽENKY – malý čtverec z bílého papíru /cca 3 x 3 cm/ nebo dle vás, děti vystřihnou

nalepíme na papír, dokreslíme stonek a listy

CÍL: rozvoj jemné motoriky

 

 

2. HÁDANKY – JARNÍ KVĚTINY

 

 

3. VYTLESKÁVÁNÍ SLOV

děti vytleskávají slova: bledulka, sněženka, krokus,…

:názvy měsíců

:dny v týdnu

 

4. PRACOVNÍ LIST – KVÍTKY

+vytleskávání slov

 

Cíl: umět pojmenovat dle obrázku, správný úchop pastelky, správný výběr barev, nepřetahovat

5. PRACOVNÍ LIST – MAMINČINY KYTIČKY

 

CÍL: umět změnit pohyb ruky, netlačit na tužku, správný úchop, nepřetahovat

 

ČTVRTEK 4.3.2021

1. HUDEBNÍ ČINNOST: během dne si najděte chvilku a zazpívejte si s dětmi písničky, které znáte

např.: Kočka leze dírou, Holka modrooká, Travička zelená,..

Cíl: rozvoj řečových schopností, procvičování paměti

 

2. PRACOVNÍ LIST – JARO

CÍL: poznat, co patří k jaru

 

3.PRACOVNÍ LIST -JARO

 

CÍL: poznat a pojmenovat kytičky

 

4. MALOVANÉ ČTENÍ – Co dělala Kristýnka během dne.

 

CÍL: rozvoj vyjadřovacích schopností, seznamování s částmi dne

 

5. PRACOVNÍ LIST – KRISTÝNKA A KORÁLKY

CÍL: procvičování číselné řady 1-10, vizuálně poznat číslici

 

6. Nezapomínejte číst dětem před spaním. Hodně s dětmi mluvte, vyprávějte si zážitky z uplynulého dne. Komunikujte s dětmi, odpovídejte na jejich zvídavé otázky.

Cíl: rozvoj slovní zásoby, řečových schopností a dovedností, fantazie

 

PÁTEK 5.3.2021

 

TÉMA: PROMĚNLIVÉ POČASÍ

1.CVIČENÍ – SLUNÍČKO

Sluníčko se probudilo,          -sedíme a máme zavřené oči

na oblohu vyskočilo!              -vyskočíme

Umylo se v ranní rose,          -„myjeme“ si obličej

zamrkalo,                                   -zamrkáme

protáhlo se.                               -protáhneme se

 

2. POVÍDEJTE si s dětmi na téma: PROMĚNLIVÉ POČASÍ

 

CÍL: děti se seznamují s proměnlivostí počasí, učí se logickému uvažování, cvičí paměť

 

3.PRACOVNÍ LIST – SLUNÍČKO

 

CÍL: procvičování počítání, rozvoj jemné motoriky, správný úchop tužky

 

4. PRACOVNÍ LIST – DEŠTNÍK

CÍL: vybarvit přesně vymezenou plochu a střídat barvy dle vzoru, nepřetahovat, umět pojmenovat barvy

5. HUDEBNÍ CHVILKA

zazpívejte si během jakoukoliv písničku

 

6. VÝTVARNÁ ČINNOST – DEŠTNÍK

výběr techniky a materiálu je zcela na vaší fantazii, zde pouze inspirace

CÍL: správný úchop, rozvoj fantazie, pojmenovávání barev

 

 

HRAVÁ ANGLIČTINA

Dobrý den milé Včeličky – Koťátka i Lvíčátka,

zvířecí kamarádi – kočička Janička a lvíček Šimon na vás myslí, i když jste nyní doma se svými rodiči. Připravili si pro vás opakování toho, co jste se od ledna stihly naučit ve školce.

Písničky samozřejmě mohou poslouchat i ostatní děti – Krtečci, Broučci a Sluníčka z naší školky.

Janička a Šimon posílají úkoly, kde si zopakujete pozdravy a zdvořilostní větičky:

 • Poproste maminku nebo tatínka, ať vám pustí následující písničky z YouTube. Několikrát si je jenom poslechněte a potom si zkoušejte spolu s písničkou zpívat slovíčka nebo větičky, které již znáte ze školičky.

https://youtu.be/x23rTDl4AMs?list=RDOKbpLQp509Y

https://www.youtube.com/watch?v=yqlbn_nI2w8

 

 • Ještě se můžete před usnutím se můžete zaposlouchat do krásné ukolébavky.

https://www.youtube.com/watch?v=chxQb4YRC2U

Janička se Šimonem už pro vás připravují další opakování z Hravé angličtiny na příští týden 😊.

 

1. ZÁBAVNÉ POKUSY

 

Dobrý den milé děti, milí rodiče,

 

ještě neuběhl rok a vracíme se k distanční výuce. Protože situace je taková, jaká je, pokračujeme v Zábavných pokusech na našich webových stránkách.

Naše pokusy nejsou určeny jenom pro děti od Včeliček, ale pro všechny děti, které se chtějí něco nového dozvědět, něco nového si vyzkoušet. Pokusy jsou určeny pro všechny zvídavé děti.

Snažím se vybírat takové aktivity, na které budete potřebovat běžně dostupné pomůcky, které najdete doma. Tyto letošní aktivity najdete v záložce DISTANČNÍ VÝUKA.

 

Inspiraci můžete čerpat i z loňského roku, kde jsou pokusy uloženy v záložce AKTIVITY PRO DĚTI. Naleznete zde nejenom badatelské úkoly, ale také přírodovědné, turistické – poznávací, vesmírné … Určitě si něco vyberete.

 

Tak a jdeme na to…

 

AKTIVITA:  PAPÍROVÉ KVĚTY NA VODĚ

 

Tento pokus bude možná někomu připadat jako kouzlo – papírové květy se budou chovat jako živé.

Co sledujeme: Vyzkoušejte si, jestli papír může pomocí vody změnit tvar.

Co potřebujeme: papír, nůžky, talíř s vodou

 

Postup:

 1. z vystřižených čtverečků složte „zavřené“ papírové květy (jako když začínáte skládat papírový parníček)
 2. aby vaše květy „ožily“, položte je na vodu v talíři
 3. po chvilince se „květy“ začnou otevírat, až úplně rozvinou

 

Vysvětlení pro rodiče:

Papír je vyroben ze dřeva stromů a ač se to zdá neuvěřitelné, tak i on obsahuje scvrklé kapiláry, které se při styku s vodou začnou roztahovat.

 

 

 

 

AKTIVITA: ČAJ MĚNÍCÍ SVOJI BARVU

 

Možná vám bude tento pokus zase připadat jako kouzlo, ale ve skutečnosti půjde o chemickou reakci. Při ní nastanou zajímavé barevné změny čaje. Takže si můžete spolu s maminkou nebo tatínkem zahrát na chemika.

PROSÍM, BUĎTE OPATRNÍ !

POZOR, BUDETE PRACOVAT S HORKOU VODOU !

Co potřebujeme: ovocný čaj (který po obarvení bude mít červenou barvu), černý čaj, 2 skleničky na čaj, varnou konvici, jedlou sodu, citronku do čaje

Postup:

 1. nejdříve dejte vařit vodu na 2 skleničky čaje
 2. do jedné dejte ovocný čaj, do druhé černý čaj – po uvaření oba zalijte horkou vodou
 3. ovocný čaj bude mít po obarvení tmavě červenou barvu – do této sklenice přisypte jedlou sodu a pozorujte, co se s čajem stane – ČAJ ÚČINKEM SODY ZMODRÁ

 

 

4. do sklenice s obarveným čajem přidejte citronku a také pozorujte, co se s čajem stane – ČAJ ÚČINKEM CITRONKY ZESVĚTLÁ

 

 

Vysvětlení pro rodiče:

Některé látky mění svoji barvu podle kyselosti prostředí. Takže pomocí jedlé sody se změní barva červeného čaje na modrou a pomocí kyseliny citronové v citronce se změní barva černého čaje na žlutou.

 

Už si připravuji další pokusy na příští týden, proto sledujte naše webové stránky.

Hanka

 

DISTANČNÍ VÝUKA PŘEDŠKOLÁKŮ – 2. týden

 1. – 12. března 2021

Dobrý den milé děti, milí rodiče,

úkoly na tento týden nejsou rozdělené na jednotlivé dny, ale můžete si je vybírat podle vlastního uvážení.

 

 1. ÚKOL

Dnes jsme se všichni probudili do bílého rána. Tím si můžete názorně vysvětlit, co znamená PRANOSTIKA – BŘEZEN ZA KAMNA VLEZEM.

VNÍMEJTE TEPLO SLUNEČNÍCH PAPRSKŮ ZA OKNEM DOMA A VENKU.

Povídejte si s rodiči o pocitech, jaký má na vás sluníčko vliv, jestli je vám to příjemné apod.

 

 

 1. ÚKOL

Sluníčko vám posílá dopis:

Ahoj děti,

Jaro už klepe na dveře. Mne, sluníčko vzbudil skřivánek, ať už se začnu připravovat na jaro, protože, vy, děti, se už hodně těšíte. Tak jsem si už ušilo krásný žlutý oblek, abych se mělo v čem chlubit na modré obloze. Musím stihnout obarvit zmrzlé stromy na zářivě hnědou a zahřát je, aby vzbudily listy, které jsou ještě v peřinkách a spinkají. To a ještě více povinností musím stihnout do 21. března, kdy začíná jaro.

Jsem zvědavé, jak budu krásné, až si mne namalujete. Můžete si mne vystřihnout a nalepit do okna a já se na ně z výšky podívám.

Mějte se krásně

Sluníčko

 

 

 

 1. ÚKOL  SLUNÍČKO

Nakreslete kulatý tvar sluníčka a krásně rovné paprsky.

distancni – slunicko

 1. ÚKOL

Nyní, když už máme plno sluníček, která hřejí, jděte se podívat ven do přírody nebo na zahrádku, jak se příroda probouzí. A to právě zásluhou sluníčka.

Na co všechno sluníčko svíti?  VYTLESKEJTE SLABIKY SLOV, která vás napadnou, když si prohlížíte zahrádku.

Aby na zahrádce vyrostla tráva, kytičky nebo zelenina a ovoce, tak nestačí jenom teplo a světlo od sluníčka. Sluníčku musí pomoci také voda a živiny, které jsou ukryté v hlíně.

 

 1. ÚKOL

Na zahrádce si VŠÍMEJTE ROZDÍLŮ MEZI ROSTLINAMI A STROMY.

 

 1. ÚKOL

Když už mají rostliny a stromy v zahrádce teplo a světlo od sluníčka, vodu a živiny, tak potřebují i zahradníka, který se musí o zahrádku starat. U vás to jsou vaši rodiče nebo prarodiče.

JAKÉ POMŮCKY A NÁŘADÍ POTŘEBUJÍ ZAHRADNÍCI PRO SVOU PRÁCI­ ­?

 

 

 1. ÚKOL

ZKUSTE SI ZAHRÁT NA ZAHRADNÍKA a s nějakým nářadím na zahrádce pracovat.

 

 1. ÚKOL

Práce baví a daří se, když si u ní můžete zazpívat:

 

Šel zahradník

Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko

Travička zelená

Jaro, léto, podzim, zima

Ptám se vás, proč, proč, proč (Barevná písnička)

 

 1. ÚKOL

Sluníčko prospívá nejenom přírodě, ale také nám lidem. Společně se sokolíkem Pepíkem TRÉNUJTE DRIBLING S MÍČEM A SKÁKEJTE PŘES ŠVIHADLO.

Pro zábavu si můžete ZAHRÁT HRU: Škatulata, škatulata, hejbejte se

 

HRAVÁ ANGLIČTINA
Dobrý den milí Krtečci, zopakujte si se mnou písničku Hlava, ramena… a říkanku s pohybem Medvídek.

 

Milé děti,

vše dělejte se zábavou a s radostí, užívejte se navzájem s rodiči a prarodiči při vašich společných aktivitách doma i venku v přírodě.

Vaše paní učitelky

 

 

Hravá angličtina – ZVÍŘÁTKA a ŘÍKANKY

 

 

 

 

 1. ZÁBAVNÉ POKUSY

Pro všechny děti mám připravené 2 jednoduché pokusy. PROMĚŇTE SVOJI KUCHYŇ NEBO OBÝVACÍ POKOJ VE VĚDECKOU LABORATOŘ A PUSŤTE SE DO TOHO ….

AKTIVITA: CO UNESOU PAPÍROVÉ RULIČKY?

Myslíte si, že vás unesou ruličky od toaletního papíru? Vždyť jsou vyrobené z recyklovaného papíru! Vezměte si některou do ruky a prozkoumejte ji. Vidíte, že není až tak pevná, jako by byla třeba z plastu nebo z kovu.

Nyní vás čeká pokus, ve kterém se přesvědčíte, že vás mohou ruličky z papíru unést, ale pouze tehdy, pokud mají správný tvar.

Co potřebujete: 6 ruliček od toaletního papíru, větší prkénko na krájení, vaše tělo

Postup:

 • rozestavte do pravidelných rozestupů do 2 řad ruličky, na které položíte prkénko
 • položte pomalu jednu nohu na prkénko, potom pomalu přidejte i tu druhou
 • MUSÍTE NAŠLAPOVAT OPATRNĚ
 • ZATĚŽUJTE RULIČKY ROVNOMĚRNĚ

Pokud nebudete prkénko zatěžovat rovnoměrně a stoupnete si na kraj prkénka, tak se krajní propadnou.

 

 AKTIVITA: SILÁCKÁ VAJÍČKA

Všichni z vás, kdo pomáháte v kuchyni mamince nebo babičce s vařením nebo pečením, víte, že vajíčka jsou křehká a mohou se snadno rozbít. Unesou vajíčka v našem pokusu zatížení jednou nebo dokonce několika knihami?

Co potřebujete: plato na vajíčka, 4 vajíčka, větší množství knížek

Postup:

 • Pokud budete chtít použít vajíčka vařená, tak si je předem uvařte natvrdo. Po vychladnutí můžete v pokusu pokračovat.
 • Rozestavte vajíčka do papírového plata tak, abyste na ně mohli položit větší knížku. Vajíčka by měla být v rozích knížky.
 • OPATRNĚ POLOŽTE 1. KNÍŽKU A POSTUPNĚ POKLÁDEJTE ROVNOMĚRNĚ DALŠÍ A DALŠÍ ….
 • Přidávejte knížky tak dlouho, dokud některé z vajíček nepraskne.
 • Spočítejte, kolik knížek unesou vajíčka, než některé z nich praskne.

Co sledujeme?

Pokud opravdu pokládáte knížky na sebe opatrně a zatěžujete je rovnoměrně, tak jste určitě překvapeni, kolik taková vajíčka unesou. Např. také díky své pevnosti při rovnoměrném zatížení vajíčka neprasknou, i když na nich v kurníku sedí slepice.

Jak je to možné?  Je to proto, že VAJÍČKO MÁ TVAR KLENBY. Klenba dokáže sílu působící shora rozložit do stran a je velmi pevná, stejně jako klenba kamenného mostu.

 

 

 

3. týden distančního vzdělávání

                                       15.3. – 19.3.2021

Dobrý den milé děti, milí rodiče.

Dnes vám přinášíme další zábavné aktivity, tentokrát znovu najednou na celý týden, na každý den jeden úkol. Rádi bychom od vás měli zpětnou vazbu, zda děti úkoly plní. Plnění úkolů je důležité zejména proto, aby děti neztratily návyky plnit alespoň drobné povinnosti, ale hlavně aby byly připravené pro nástup do základní školy.

Ke konci týdne nám prosím zašlete email (rodiče od Krtečků mohou reagovat v Messengeru), co děti bavilo, co se vám líbilo, co jste s dětmi plnili, co děti rády vyráběly, zda jste dělali pokusy, zda si děti poslechly angličtinu od Jany nebo Hanky apod. Za fotky nebo videa budeme rádi. Distanční vzdělávání je pro předškolní děti povinné, potřebujeme tudíž od vás odezvu.

A teď již hurá na úkoly:

 1. Hádanky:
 • Každý na to kouká, civí. Na jaře se dějí divy – rozkvete vždy jeden pán. Víte který? (tulipán)
 • Kdo se dívá do zahrady? Kdo tě hřeje u vody? Kdo tě hlídá s kamarády? Zlatá koule z oblohy. (sluníčko)
 • Kdopak jsi kytičko, že jsi tak maličká? Uprostřed sluníčko, okolo běličká. (sedmikráska)
 • Malá kytka celá bledá, ze sněhu ven cestu hledá. Při teplotě na nule, rozkvétají… (bledule)
 • Na nevelkém stonečku spousta žlutých zvonečků. Každý z nich má k jaru klíč. Copak je to? (petrklíč)
 • Trojdílná sukýnka bílá a malinká, nosí ji panenka, má jméno… (sněženka)

– hledej rýmy ke slovům – liška …šiška, pampeliška…

                                               míč…klíč, rýč…

                                               kos…nos…

                                               rak…drak, mrak…

                                               stoleček…domeček…

Informace pro rodiče – cílem této aktivity je rozvoj slovní zásoby a procvičování rýmu.

 1. Dechové cvičení :

– budete potřebovat list papíru

 • nádech nosem, zadržet dech na 3-4 vteřiny a výdech ústy ( 5x zopakovat)
 • zmačkejte si papír do kuličky, položte kuličku na stůl a snažte si ji sfouknout ze stolu

– budete potřebovat misku s vodou a brčko

 • dělejte brčkem bublinky do vody

Informace pro rodiče – cílem této aktivity je ovládání dechového svalstva.

 1. Tělesné cvičení :
 • zaskákejte si na pravé noze – 5x
 • zaskákejte si na levé noze – 5x
 • zaskákejte si snožmo – 10x

– zopakujte vše několikrát za sebou

 • postavte se rovně a levou rukou si sáhněte na pravé ucho, pravou rukou si sáhněte na levé koleno, levou rukou se podrbejte na pravé tváři a pravou ruku si položte na levé oko

– vymyslete si další úkoly a vyzkoušejte si je

Informace pro rodiče – cílem této aktivity je rozvoj hrubé motoriky, koordinace pohybů a procvičení pravolevé orientace.

 1. Gymnastika mluvidel:

– sedněte si s dětmi proti sobě (aby vám dítě vidělo na ústa), nebo se postavte v koupelně před zrcadlo a procvičte rty, tváře, jazyk

 • rozkmitání rtů (frkejte jako kůň)
 • prskání (startujte auto)
 • nafukování tváří – obě najednou, střídavě jednu a druhou tvář
 • čištění zubů jazykem
 • olizování rtů
 • vysunování jazyka (vyplazujte jako čert)

Informace pro rodiče – cílem této aktivity je procvičit motoriku mluvidel.

 1. Hra,, Myslím si na…´´

– v kuchyni při snídani se rozhlédněte kolem sebe a dávejte si hádanky na určení hlásky na začátku slova – např. myslím si na dřevěnou pomůcku na míchání, která začíná na hlásku V (vařečka), nebo myslím si na něco, do čeho se může nalít voda a začíná to na S (sklenička)

– obměna – např. myslím si na jarní kytičku na B

                  – myslím si na lesní zvířátko na apod.

Informace pro rodiče – cílem této aktivity je sluchová diferenciace, určení hlásky na začátku slova. Pokud to děti zvládají, zkuste poznávat hlásku na konci slova.

 

A PROTOŽE OPAKOVÁNÍ JE MATKA MOUDROSTI, MŮŽETE SI VŠECH 5 ÚKOLŮ PROCVIČOVAT KAŽDÝ DEN A TŘEBA I NĚKOLIKRÁT.

A NEZAPOMEŇTE NÁM KE KONCI TÝDNE NAPSAT

Děkujeme a přejeme pevné zdraví.

 

 

HRAVÁ ANGLIČTINA

 

 

 

3. ZÁBAVNÉ POKUSY

Dobrý den milé děti,

dnešní přírodovědné – pozorovací úkoly nejsou určeny jenom pro předškoláky, ale i pro menší děti – pro všechny, kdo se chce něco nového dozvědět a má rád přírodu a všechno živé.

 

AKTIVITA: POZOROVÁNÍ ČAPÍHO HNÍZDA

Tento týden při cestě do Jičína jsem na komíně u rybníka Kníže zahlédla čápa. I když se jaru zatím nepodařilo vyklubat z peřinek, tak přítomnost čápů je opravdu známkou přicházejícího jara.

Čapí hnízda a čápy můžeme pozorovat nejenom ze země, ale jsou i hnízda, do kterých můžeme nahlédnout pomocí webkamer.

Nyní mám pro vás několik odkazů na webové kamery čapích hnízd:

 • Čapí hnízdo v Mnichově Hradišti

http://capi.itbusiness.cz/

 • Čapí hnízdo v Chebu

https://vox.optomedia.cz/cheb/?sekce=1&idw=2885&article=&idw=2885&article=

 • Čapí hnízdo v Bohuslavicích u Trutnova

https://www.capibohuslavice.cz/

 

 • na tomto odkazu můžete vidět také

čapí hnízdo v Trutnově (na pivovarnickém komíně)

sýkorník a krmítko v ZŠ Komenského v Trutnov

 

 1. ÚKOL:

Vyberte si některé z těchto hnízd a pravidelně ho sledujte…

 1. ÚKOL:

Prohlédněte si fotografie čápů v encyklopediích nebo na internetu a přečtěte si o nich následující informace:

 • Je to pták vysoký více než 1 metr, který se k nám v těchto jarních dnech vrací ze zimovišť z Afriky, z jižní Asie nebo z Jižní Evropy
 • Čápi ale nelétají přes moře, jak praví známé přísloví – čápi létají přes pevninu, kde využívají teplých stoupavých proudů a plachtí, aby na dlouhé cestě k nám do hnízdišť šetřili své síly
 • Svá hnízda si staví na střechách domů, továrních komínech nebo sloupech, kde jim lidé připravují kola od vozu
 • Sameček se samicí jsou si věrní po celý život
 • Nejdříve přilétá sameček, aby pro svoji rodinku připravil hnízdo
 • Koncem dubna nebo začátkem května samička snese 3 – 5 vajec
 • Po měsíci zahřívání se z nich líhnou mláďata – jak v zahřívání, tak později i v krmení se tatínek s maminkou spravedlivě střídají
 • Po 2 měsících mladí čápi vylétnou z hnízda a učí se lovit potravu
 • Nejvíce jim chutnají žáby, hraboši, ryby, hmyz a jeho larvy
 • Na konci léta odlétají na zimoviště

ČÁPI JSOU CHRÁNĚNI A JEJICH MIGRAČNÍ TRASY JSOU BEDLIVĚ SLEDOVÁNY ORNITOLOGY.

 

 

 

 3.ÚKOL:

uvidíte na některé z webových kamer čápa, napište nám to do mailu, Messengeru, na WhatsApp. Kdo z vás bude první?

 

 

 

 4.ÚKOL:

Abyste si dokázali představit život na čapím hnízdě v průběhu celého roku, můžete se podívat na časosběrné video z roku 2020 z čapího hnízda z Bohuslavic u Trutnova:

https://czstate.com/v/f79usm6Ml5agkdQ/asosb-rn-video.html#

 

Přeji vám všem příjemné čapí pozorování.

Hanka

 

 

 

VELIKONOCE – SVÁTKY JARA

 

Dobrý den milí předškoláci,

protože nemůžeme oslavovat Velikonoce společně ve školce, tak jsme si pro vás opět připravily úkoly na dálku.

 

 1. aktivita:

PŘÁNÍ PRO DĚDEČKA NEBO BABIČKU DO DPS

v Sobotce

V minulých letech bylo zvykem zajít několikrát do roka za babičkami a dědečky do Domu s pečovatelskou službou v Sobotce. Pokaždé jsme jim zazpívaly a něco si společně vyrobily.

Ale protože to v současné době nejde, tak vás PROSÍME O VÝROBU VELIKONOČNÍHO PŘÁNÍČKA pro babičku nebo dědečka.

 

PŘÁNÍČKA JIM PŘEDÁME NAJEDNOU. VYROBENÁ PŘÁNÍČKA MŮŽETE DONÉST DO KRABICE VE STARÉ BUDOVĚ V MŠ SOBOTKA, A TO V PÁTEK 26. 3. 2021 A V PONDĚLÍ 29. 3. 2021  V DOBĚ OD 9 – 13 HODIN.

 

Všem  předem moc děkujeme. Věřte, že jim přáníčka udělají velikou radost 🙂

 

 

 1. aktivita: VRBOVÉ PROUTKY

 

Zajděte s rodiči nebo prarodiči při vycházce k potůčku, kde rostou vrby, jejichž proutky vám poslouží na výrobu pomlázky a k rychlení.

S pomlázkou upletenou z vrbového proutí se „pomlazovalo“. Pomlázkou se na děvčata z vrbových proutků přenáší zdraví a svěžest.

 • Na výrobu pomlázky je potřeba 8 proutků, spočítej je správně. Pokud dědeček nebo tatínek pomlázku umí uplést, tak ji společně upleťte.
 • Proutky, které si ponesete do vázy na rychlení si pozorně prohlédněte a povídejte si, jestli jsou: dlouhé x krátké, tlusté x tenké, hladké x hrubé, ….
 • U potůčku také pozorujte tvar toku potůčku, pozorujte proud vody, poslouchejte zurčení vody, prozkoumejte břehy, co tam roste.
 • U potůčku 1 proutek zasaďte a můžete jeho proměny průběžně při vycházkách kontrolovat
 • Nezapomeňte na svou bezpečnost, chovejte se tak, abyste domů nešly zmáchaní jako vodníci 🙂

 

 1. aktivita: OSENÍ

 

Pro pozorování doma si také zkuste připravit OSENÍ. Rodiče vám poradí nebo pomohou s přípravou. Můžete použít semínka obilí, trávy, bylinek,..

Když budou mít semínka vše, co potřebují (SVĚTLO, TEPLO VLÁHU), můžete společně pozorovat, jak klíčí, rostou, …

  + ZÁPICHY DO OSENÍ

 

Než se vám mističky zazelenají, tak si můžete připravit ZÁPICHY – zajíčka, kuřátko,  beránka nebo vyfouknutá nabarvená vajíčka.

 

4.aktivita: VELIKONOČNÍ KOLEDA

 

Zajíčkova koleda

Josef Kožíšek

 

Hody, hody, doprovody,

já jsem malý zajíček,

utíkal jsem podle vody,

nesl kopu vajíček.

 

Potkala mě koroptvička,

chtěla jedno červené,

že mi dá lán jetelíčka

a já řekl: „Ne, ne, ne!“

 

Na dvorečku za potokem

mám já strýce králíčka,

tomu nosím každým rokem

malovaná vajíčka.

 

Hody, hody, doprovody,

já jsem malý zajíček,

dojdu-li tam bez nehody,

dám mu kopu vajíček.

 

 

 1. aktivita: VYCHÁZKA S PÍSNIČKOU

 

Sluníčko nás láká ven, proto jděte na vycházku k dvorku se slepicemi, kohoutem,…

Nebo zajeďte k babičce a dědovi podívat se do králíkárny, do kurníku, do chlívku, ..

 

Protože zvířátka mají svoji řeč, tak si můžete zazpívat písničku pánů Svěráka a Uhlíře: KRÁVY, KRÁVY, JAK SI VLASTNĚ POVÍDÁTE.

Pro osvěžení paměti si písničku můžete poslechnout také na YouTube:

https://youtu.be/ECVThiZaWJU

 

Můžete si zkusit zazpívat „zvířecí řečí“ jakoukoli písničku. Například na melodii písničky „Skákal pes přes oves“ zpívat: HAF, HAF.

 

 

Užívejte si jarního sluníčka, opatrujte se a už se na Vás těšíme.

Vaše paní učitelky.

 

 

img20210322_13422168

img20210322_13431526

img20210322_13440630

velikonoce-10ROZDILUBYSTREOKO

 

HRAVÁ ANGLIČTINA

 

 

 

 

 

                            VELIKONOCE  JSOU  TU  ZAS,  NA  POMLÁZKU  UŽ  JE  ČAS

                                                     (29.3. 2021 – 1.4. 2021)

 

 1. Povídejte si s dětmi na téma VELIKONOCE (tradice a zvyky).

Nechte děti zapřemýšlet, jestli si na něco vzpomenou.

 

 • Pletení pomlázek
 • Velikonoční výzdoba (vajíčka, slepičky, kuřátka, beránci,…)
 • Pečení beránků, mazanců
 • Osení –vyrostlé na zápich velikonočních vajíček, kuřátek,…
 • Vaření vajíček
 • Malování vajíček – KRASLIC
 • Velikonoční koledy
 • Koledování

 

Cíl: Procvičování znalostí dětí.

 

 1. Nácvik velikonoční koledy – námět a inspirace na další velikonoční koledu:

 

JÁ JSEM MALÝ KOLEDNÍČEK, TETIČKO,

PŘIŠEL JSEM SI PRO ČERVENÝ VAJÍČKO.

PRO VAJÍČKO ČERVENÝ,

PRO KOLÁČEK BÍLÝ,

JSEM-LI VÁM TETIČKO, KOLEDNÍČEK MILÝ.

 

 1. VELIKONOČNÍ VAJÍČKO – pracovní a výtvarná činnost

 

Potřebujeme: čtvrtku

nůžky

pastelky, voskovky,…

kousky oranžového a černého papíru (nebo to děti dokreslí, jestli je doma nemáte)

lepidlo

Postup:

 • Nejprve čtvrtku přeložte na polovinu. Nakreslete dětem vajíčko tak, aby kraj byl v místě přehybu a děti se snaží bud nejprve jedno a potom druhé vajíčko vystřihnout anebo dvojitě vystřihnout. Vajíčka musí zůstat spojená. (otevírací vajíčko)
 • Vnější strany vajíčka si děti mohou nazdobit jako kraslice voskovkami nebo pastelkami.

 

 • Vajíčko rozevřete a dovnitř děti nakreslí – na dolní část pravého vajíčka zelenou trávu a vajíčko vybarví žlutě.

 

 • Děti vystřihnou u černého papíru oči a z oranžového papíru zobák a nalepí na vnitřní předvybarvené vajíčko – KUŘÁTKO.

 

 • Oranžovou pastelkou nakreslí děti obrys křídel a na levou stranu mohou něco napsat.

 

 

 1. pracovní list – Velikonoční vajíčko

 

 1. omalovánka

 

 

6. AKTVITY A ČINNOSTI NA  ZAHRÁDCE  MŠ:

 

VELIKONOČNÍ ZAJÍČKOVA CESTA

Ve čtvrtek 1.4. 2021 bude pro rodiče s dětmi  otevřena zahrada MŠ od 9–18 hod.

 

Když budete mít chuť, náladu a cestu kolem (např. cestu na nákup) můžete se na zahrádce MŠ

zastavit a děti mohou plnit pár úkolů. Po splnění úkolů si děti mohou vyzvednout malou odměnu

ve staré budově (naproti přechodu) při vstupu do MŠ na schodech. Prosíme všechny rodiče, aby

dohlédli na to, aby si jejich dítě odneslo opravdu pouze jednu odměnu. Děkujeme.

 

Snad nám bude přát počasí.

 

Začátek bude probíhat směrem od jídelny u MŠ, pokračovat bude směrem za MŠ a končit bude u

staré budovy u ŤAPÍKU.

 • SKLUZAVKA – nechte děti ať se sklouznou a počítají si jízdy. (10krát)
 • POŽÁRNÍ TYČ – sjezd po tyči 5krát.
 • Je zde i malá HOROLEZECKÁ STĚNA, kde si děti mohou procvičovat své schopnosti a dovednosti.

 

Cíl: Rozvoj hrubé motoriky.

Procvičování počtu 1 – 10.

 

Pokračujte směrem za MŠ a říkejte dětem, ať se postaví tak, aby:

 • měly ZA sebou MŠ a PŘED sebou hřiště
 • stály VEDLE krokodýla
 • posadí se NA krokodýla
 • postaví se VEDLE domečku
 • ZA domeček
 • DO domečku
 • PŘED domeček,……

 

Cíl: Procvičování pojmů – vedle, před, za, na, do.

 

Až budou děti stát před domečkem, řekněte dětem, aby Vám pověděly jakoukoliv VELIKONOČNÍ KOLEDU.

 

Následně děti POBĚŽÍ směrem ke schodům za MŠ.

 

U SCHODŮ bude čekat děti další aktivita:

Směrem nahoru děti schody vyjdou.

A směrem dolu děti schody seskočí snožmo (opatrně a pomalu).

A opět schody vyjdou a dojdou k opičí dráze.

 

OPIČÍ DRÁHA (u Ťapíku) – tu si děti mohou projít podle jejich přání.

 

A nakonec PYRAMIDA – zde Vám děti ZAZPÍVAJÍ jakoukoliv PÍSNIČKU.

 

JESTLI VAŠE DĚTI ZVLÁDLY VŠECHNY ÚKOLY, MOHOU SI DOJÍT PRO MALOU ODMĚNU DO MŠ.

 

Moc se těšíme na Vaši účast a věříme, že přijdete s dobrou náladou a budete odcházet s ještě lepší:-).

 

 KRÁSNÉ  VELIKONOCE   VÁM  PŘEJÍ  PANÍ   UČITELKY.

 

 

4. ZÁBAVNÉ POKUSY

 

Vše, co nás obklopuje, můžeme vnímat prostřednictvím 5 základních smyslů: ZRAK, SLUCH, ČICH, CHUŤ, HMAT.

Smysly jsou jako okénko, kterými se díváte do světa a kterým můžete poznávat okolní svět.

 

Nejjednodušším způsobem, jak využít všechny vaše smysly, je pečení nebo vaření s maminkou nebo  babičkou. Můžete vážit a odměřovat suroviny, míchat těsto, čichat, jak voní a poslouchat, když se peče v troubě. Potom se můžete potěšit okem, jak se vám to pečení povedlo a nakonec vše sníte.

Proto jsem pro vás připravila jednoduchý recept na muffiny, při jejichž výrobě zapojíte všechny vaše smysly.

 

MUFFINY

 

Co potřebujeme na těsto?

 • 250 g hladké mouky
 • 3 lžičky prášku do pečiva
 • 125 g moučkového cukru
 • 1 vajíčko
 • 100 ml oleje
 • 1 zakysaná smetana
 • čokoláda do těsta nebo na ozdobu

 

Postup:

Sypké suroviny (mouku, cukr, prášek do pečiva a nasekanou čokoládu) smícháme dohromady. Potom k tomu přidáme do misky vejce, olej a zakysanou smetanu. Ten, komu víc chutná s kakaem, může si ho tam samozřejmě přidat.

Zamícháme a těsto plníme do vymaštěných papírových košíčků na muffiny nebo na speciální plech (také vymaštěný). Těsto plníme asi do 2/3 a pečeme při 180 °C  asi tak 25 – 30 minut. Můžeme navrch ozdobit, protože všichni víme, že jíme i „očima“.

 

Tak dobré chutnání -:)

 

Dále si můžete vytisknout 2 pracovní listy, kde je vaším úkolem používat vaše smysly a hotový úkol namalovat.

Pokud nemáte možnost si je vytisknout, alespoň se nechte inspirovat a úkoly splňte bez malování a povídejte si o nich.

 

bystriSmyslyD

bystriSmyslyV

 

 

6.týden distančního vzdělávání – 6. – 9.4.2021

                                                                Téma ,,U ZÁPISU BEZ ZÁPISU“

 

Cílem tématu je rozvoj v předčtenářských a předmatematických dovednostech, rozvoj zrakového a sluchového vnímání a logického myšlení.

Protože se jedná o aktivity zaměřené na přípravu na vstup do ZŠ, věnujte jim prosím s vašimi dětmi pozornost.

Ahoj děti,

tak už je tu ten VÁŠ zápis  (nezápis) do velké školy. Proto se na něj budeme celý týden připravovat.

Kamarádi, kteří mají ještě rok čas, si různé činnosti mohou vyzkoušet společně s námi.

ZAČÍNÁME!

 • Víš, jak se jmenuješ? Kde bydlíš? Jaké máte číslo domu?…přesně takhle by se vás zeptala paní učitelka ve škole.
 • Také by jí zajímalo, jestli umíš nějakou básničku. A jedna taková už tady na tebe čeká.

 

Abeceda

Abeceda, to nic není,

kdo by se jí, děti, bál?

Já vás vezmu do učení :

Á, bé, cé, dé a tak dál.

Z písmenek se složí slovo,

z vět se složí celý svět.

Ten, kdo umí abecedu,

bude všemu rozumět.

 • Urči protiklady u těchto slov :

čistý , hodný, teplý, veselý, den, rychlý, těžký, kyselý, vysoký, silný, velký, mladý…

 • Udělej správně podle pokynu :

– zvedni pravou ruku

– zvedni levou nohu

– zvedni levou ruku

– zakryj si pravé oko…

 • Co k sobě patří :

– paní a …

– sestra a …

– král a …

– strýc a …

 • Které slovo sem nepatří a proč?

slon, koza, medvěd, hrneček, pes…

 • Vezmi si papír, pastelky a nakresli:

– malý žlutý kruh

– velký modrý trojúhelník

– nad malý žlutý kruh nakresli červený čtverec

– vedle červeného čtverce nakresli zelený obdélník

 • Pohádkové hádanky:

Jaké povolání měl Rumcajs, než se stal loupežníkem?

Jak se jmenovaly děti z pohádky Perníková chaloupka?

Z jaké pohádky je tato věta ,, A babičko, proč máš tak velké oči?´´

Jak se budí princezna, která spí už sto let?

 • Zase si vezmi papír a pastelky a nakresli lidskou postavu – sebe, maminku, tatínka nebo třeba kamaráda. Dej si pozor, ať má postava detaily (krk, správný počet prstů, uši…) a hlavně si zkontroluj, že správně držíš pastelku.
 • A ještě tě čekají pracovní listy. Správně si sedni ke stolu, jako bys už seděl (seděla) ve školní lavici a snaž se úkol dokončit.

                                                                    

 

Vecernicek – co do rady nepatri

prostorove vnimani

rymovaci-pexeso

sluchova-pamet

sluchove vnimani 2.

sluchove vnimani

vnimani-casu

zrakova diferenciace

zrakova-diferenciace

 

 

TESTÍK ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PŘEDŠKOLÁKA. Můžete si společně zkontrolovat, co umíte a zvládáte, a co ještě potřebujete procvičovat.

Tak a jdeme na to …

PŘEDŠKOLÁČKŮV TESTÍK

UMÍM ŘÍCI SVÉ JMÉNO, PŘÍJMENÍ A VĚK                                        ”

ZNÁM JMÉNA SVÝCH RODIČŮ A VÍM, KDE PRACUJÍ                      ”

ZNÁM ADRESU SVÉHO BYDLIŠTĚ                                                      ”

UMÍM POZDRAVIT, PODĚKOVAT, POPROSIT A ROZLOUČIT SE    ”

POZNÁM ČTVEREC, OBDÉLNÍK, KRUH A TROJÚHELNÍK                 ”

VÍM, KDE JE: NAHOŘE, DOLE, VPRAVO, VLEVO                               ”

VÍM, KDE JE: UPROSTŘED, PRVNÍ, POSLEDNÍ, ZA, PŘED,…            ”

RÁD A POZORNĚ POSLOUCHÁM, KDYŽ MI NĚKDO ČTE                  ”

DOKÁŽU PŘEVYPRÁVĚT JEDNODUCHOU POHÁDKU                       ”

UMÍM POČÍTAT ALESPOŇ DO PĚTI                                                   ”

ROZEZNÁM VÍCE x MÉNĚ                                                                    ”

POZNÁM NĚJAKÁ PÍSMENA, UMÍM SE PODEPSAT                         ”

UMÍM SPRÁVNĚ DRŽET TUŽKU                                                          ”

VYSTŘIHNU OBRÁZEK NŮŽKAMI                                                        ”

ROZEZNÁM ZÁKLADNÍ BARVY                                                           ”

VÍM, CO K SOBĚ PATŘÍ (pán a paní, sestra a bratr,…)                    ”

ZNÁM PROTIKLADY (špinavé x čisté)                                                 ”

URČÍM PRVNÍ A POSLEDNÍ SLABIKU VE SLOVĚ                                ”

UMÍM VYTLESKAT SLABIKY VE SLOVĚ                                              ”

UMÍM STÁT NA JEDNÉ NOZE I SE ZAVŘENÝMA OČIMA                 ”

UMÍM BĚHAT, SKÁKAT, HÁZET A CHYTAT MÍČ                                ”

JSEM SAMOSTATNÝ V OBLÉKÁNÍ, STOLOVÁNÍ A HYGIENĚ            ”

UMÍM SI PO SOBĚ UKLIDIT HRAČKY NA MÍSTO, KAM PATŘÍ         ”

 

 

Odškrtávejte si, co už zvládáte a umíte. Zdraví Vás paní učitelky 😊

 

AŤ SE DAŘÍ!!!

 

 

5.ZÁBAVNÉ POKUSY

Dobrý den malí badatelé,

dnes jsem pro vás připravila další dva pozorovací úkoly:

 1. AKTIVITA

MŮŽE BÝT ZELÍ ČERVENÉ?

V tomto pokusu si vyzkoušíme, jestli utržený list čínského zelí přijímá červenou vodu ze sklenice.

Potřebujeme: sklenice, vodu, červené potravinářské barvivo (nebo i jinou barvu), listy čínského zelí.

Postup: Do 2 sklenic nalijte vodu, vodu v jedné z nich obarvěte červeným potravinářským barvivem a do každé z nich vložte jeden list. Teď už jenom pozorujte a čekejte…

Uvidíte, že velice brzy se list v červené vodě začne obarvovat. Když vydržíte pozorovat i dále a třeba až do druhého dne, tak uvidíte, jak se list zabarvil dočervena.

Co jsme zjistili?

Obarvením listu zelí do červena jsme dokázali, že listy zelí přijímají vodu ze sklenice.

 

 1. AKTIVITA

CO SE SKRÝVÁ V PUPENECH?

V tomto pokusu zjistíme, co se skrývá v pupenech. Když se i v těchto dnech podíváte na stromy, stále jsou na nich jenom pupeny. Stromy si musí ještě počkat na větší teplo. Ale my si můžeme pomoci tím, že si větvičky přineseme domů… Já jsem uřízla VĚTVIČKY TŘEŠNĚ.

Co potřebujeme?

 • Poproste rodiče, aby vám uřízly větvičky s pupeny – třešeň, jabloň, zlatice aj.
 • Dejte je do vázy s vodou na světlo a pozorujte. Můžete si pomoci i lupou.

 • Po několika dnech začnou pupeny rozvíjet….

 

Co jsou pupeny stromů?

Jsou to vlastně takové malé oříšky, ze kterých se po několika dnech vyloupnou listy nebo květy, kterými se strom ošatí jako Popelka. Každý pupen má ochranné šupinky, pod kterými je právě květ nebo list schovaný.

Přeji Vám hodně trpělivosti při pozorování. Hanka

 

 

 

 

 

 

 

 

1.KARANTÉNA

PONDĚLÍ 23.11.2020

Vážení rodiče, udělejte si chvilku ( cca 15 min.) PRO DĚTI a povídejte si o ADVENTU=předvánoční doba.

CO JE TO ADVENT?  Čas příprav na Vánoce.

Zeptejte se dětí, zda si vzpomenou na nějaké TRADICE či ZVYKY , které patří k době adventní.  

výroba adventního věnce ( 4 svíčky=4 adventní neděle – železná, bronzová, stříbrná, zlatá – předchází ŠTĚDRÉMU DNI)

zapalování svíček na adventním věnci 

-vánoční výzdoba

-adventní kalendář

-pečení cukroví

-zpívání vánočních koled

V mnoha městech a obcích se počátkem adventu rozsvěcují velké vánoční stromy. Při tom se koná i malá slavnost s hudbou a zpívání koled.

-zahajují se vánoční trhy

-koupě kapra

-štědrovečerní večeře

-rozbalování dárků

-chodí SVATÁ BARBORA

-chodí MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL

jistě společně vymyslíte další:-)

 

NAUČTE SE KRÁTKOU BÁSNIČKU

Mikuláš dnes večer chodí,

také čerta s sebou vodí.

Hodným dětem dárky dá,

zlobivé čert vyšlehá.

 

Procvičujte během celého týdne.

 

 

 

ÚTERÝ 24.11.2020

 

PROCVIČOVÁNÍ BÁSNIČKY O MIKULÁŠOVI (kdykoliv během dne)

 

VYTLESKÁVÁNÍ SLABIK(SLOV)   – čert  – čertík –  čertíček  – čertice

Mikuláš  –  Mikulášek

anděl  – andílek  – andělíček

 • zeptejte se dětí, kolikrát na dané slovo tleskly (kolik má slovo slabik?)
 • vymýšlejte další slova, vytleskejte alespoň 15 slov – děti povzbuzujte, motivujte, opravujte

 

POZNEJ PRVNÍ HLÁSKU VE SLOVĚ (písmeno)

řekněte dětem slova  ČERT, MIKULÁŠ, ANDĚL a nechte je přemýšlet, na jakou hlásku slovo začíná

vymyslete dětem další slova (vidle, nadílka, rohy,…)

OBMĚNA: řekněte dětem libovolnou hlásku (písmeno) a nechte děti vymýšlet slova na danou hlásku, např. Č – čert, čokoláda, čočka, čáp,…

M – Mikuláš, marmeláda, maminka,… A – anděl, auto, ananas,… Další hlásky necháme na Vás. Pokuste se dětem nabídnout více hlásek.

 

PRACOVNÍ LIST

Hlásky M a N . Nemusíte tisknout, stačí udělat slovně.

KDO SE SCHOVÁVÁ POD MASKOU? Ukaž prstem „cestičku“. Opět nemusíte tisknout.

 

Krásnou spolupráci s dětmi.

 

STŘEDA 25.11.2020

 

Dnes nás čekají činnosti „kulinářské“…co dům dá:-). Věříme, že si poradíte. Jako inspiraci nabízíme činnosti výtvarné a pracovní.

 

1.VÝROBA ANDĚLA, ČERTA NEBO MIKULÁŠE

 

Pomůcky: barevný papír- pokud nemáte, děti si vybarví- pastelkou, voskovkou, vodovými barvami…, nůžky, lepidlo, pastelky, fixy

např. vousy u Mikuláše mohou být z vaty

Fantazii se meze nekladou:-)

 

2.VÝROBA ČERTOVSKÉHO ŘETĚZU

Pomůcky: bílý nebo barevný papír, lepidlo, nůžky

Postup: *naměřte dětem tenké proužky (1,5  cm, 2 cm,..) a zakreslete

 * při stříhání nechte děti pracovat samostatně

* rozstříhané proužky papíru děti k sobě slepí

*  postupným přidáváním proužků vzniká řetěz

Některé děti stále neumí stříhat! Je tedy vhodné stříhání „procvičovat“.

Jestliže se dětem nebude práce dařit, buďte jim oporou a poraďte.

Dbejte na správnou techniku stříhání a držení nůžek!

Dbejte na bezpečnost dětí!

Dbejte na to, aby děti stříhaly po čáře!

Dejte pozor na to, aby PRAVÁK měl nůžky pro praváky. LEVÁK pro leváky.

Nestřídat ruce při stříhání!

Děti by si měly po sobě vždy uklidit!

 

3.NABÍDNĚTE DĚTEM STŘÍHÁNÍ RŮZNÝCH OBRÁZKŮ, které doma najdete-časopisy, noviny, vlastoručně nakreslené,…zkuste i něco těžšího

 

4. PROCVIČOVÁNÍ BÁSNIČKY  „MIKULÁŠ“

 

Nemusíte dělat vše, stačí si vybrat pouze jeden výrobek. Samozřejmě, že pokud budete mít chuť, čas a věci k výrobě, budeme rády za více prací.

PŘÍJEMNÉ TVOŘENÍ!

Nabídka omalovánek na celý týden:

 

ČTVRTEK 26.11.2020

1.PROCVIČOVÁNÍ BÁSNIČKY   „MIKULÁŠ“ – znáte již z pondělí a dnes přidáme novou krátkou básničku „ČERT“.

 

S ČERTY NEJSOU ŽÁDNÝ ŠPÁSY,

KDO MÁ ROZUM – POZOR DÁ SI.

KAŽDÝ KDO SE CHOVÁ VZTEKLE,

BUDE SE PAK SMAŽIT V PEKLE.

 

2.HLAVNÍ ČINNOSTÍ BUDE ČTENÍ TEXTU- POHÁDKY.  Následující den Vás bude čekat VYPRAVOVÁNÍ.

Je to důležité pro předčtenářskou gramotnost!

*CÍL : rozvoj soustředěnosti a pozornosti (při čtení textu)

: rozvoj slovní zásoby (vypravování a poznávání nových slov)

:procvičování paměti (vybavit si čtený text, procvičování krátkých básniček)

A) inspirace textu „CO VÍME O  MIKULÁŠOVI“ (něco, co možná nevíte:-))

Rodiče, text nejdříve přečtěte a poté ho dětem převyprávějte svými slovy tak, aby mu děti rozuměly. Vysvětlete dětem slova – např. bída, chudý, sirotek,…

 

B) přečtěte si text “ CO VÍME O ČERTOVI“

3.KRESLENÍ

CÍL: rozvoj jemné motoriky

Nakreslete čerta, anděla nebo Mikuláše

DBEJTE NA : správné držení tužky

: aby činnost byla dokončena

: aby byla zaplněna celá plocha papíru

*inspirací mohou být omalovánky viz.výše

 

4.ČTENÍ POHÁDKY

Přečtěte dětem jakoukoliv známou klasickou pohádku (O Smolíčkovi, O Červené Karkulce, O Budulínkovi, Perníková chaloupka,…). Výběr pohádky je pouze na Vás.

Pohádku přečtěte dětem v době, kdy budou plně soustředěné a naslouchat Vám. Zítra bude na Vaší pohádku navazovat další aktivita – VYPRAVOVÁNÍ POHÁDKY (budou vypravovat děti). Záměrně zítra – zda si děti dokáží vybavit text a převyprávět ho.

 

Ať se práce daří:-)

 

PÁTEK 27.11.2020

 

1.NAJDĚTE SI CHVILKU S DĚTMI A ZACVIČTE SI S ŘÍKANKOU

 

Anděl seděl na obláčku ( dřep, pohupy v kolenou)

čáry máry čaroval ( rukama čarujeme)

vyčaroval Mikuláše (stoj, ruce spojené nad hlavou – jako Mikulášova čepice)

moc se z toho radoval.

Pozor na to, milé děti ( hrozit prstem)

čarování není žert ( obě ruce ukazují ne)

něco se mu nepovedlo ( pokrčit rameny)

a tak přibyl ještě čert ( děti prsty ukazují rohy).

 

2. PROCVIČUJTE BÁSNIČKY „MIKULÁŠ“ A „ČERT“

 

3. DŮLEŽITÉ PRO PŘEDČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST

Včera jste četli s dětmi nějakou známou pohádku a děti jistě vzorně poslouchaly.

CÍL: rozvoj řečových schopností

: rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

: rozvoj soustředěnosti a pozornosti

A) zeptejte se dětí, jakou pohádku jste včera spolu četli

B) nechte děti, ať Vám pohádku převypráví

LEHČÍ VARIANTA:

Nechte děti převyprávět pohádku. Pokud si neví rady, pomozte jim tím, že jim budete klást různé otázky. Např. pohádka : „O Smolíčkovi“ – otázky: S kým bydlel Smolíček? Kam odcházel jelen? Kdo zaklepal na dveře? Co jeskyňky volaly za dveřmi? Apod.

TĚŽŠÍ VARIANTA:

Děti dokáží převyprávět text pohádky bez pomoci. Můžou vypravovat i za pomoci obrázků z pohádky.

INSPIRACE:

 

 

4.DNES I O VÍKENDU SI NAJDĚTE CHVILKU A PŘEČTĚTE SI DALŠÍ POHÁDKU

 

5. PRACOVNÍ LIST – MIKULÁŠ 

 

Vpravo nahoře najdete básničku, kterou se můžete naučit.

Rodičům, kteří nemají možnost tisknout, nabízíme pracovní list ZVONEČEK – můžete dětem překreslit a HLEDEJ RÝMY

Přejeme příjemně strávený čas s Vašimi dětmi.

 

PONDĚLÍ 30.11.2020

Najděte si chvilku a vypravujte dětem, jak se narodil JEŽÍŠEK.

1.PŘÍBĚH O JEŽÍŠKOVI

Ježíšek se narodil ve městě Betlémě, daleko, daleko od nás. Až v zemi, kde po celý rok svítí sluníčko. Jeho maminkou byla Marie a pěstounem Josef ( byl to člověk, který se o něho staral). Otec je Bůh, proto SYN BOŽÍ= v některých koledách. Při dlouhých cestách se Marii narodil Ježíšek, kterého ovinula plenkami a místo do kolébky jej uložila VE CHLÉVĚ DO JESLÍ.

a) zeptejte se dětí, která zvířátka bydlí ve chlévě

b) vysvětlete dětem pojem jesle

Najednou se na nebi objevila hvězda, které se říká KOMETA a lidem se zjevil ANDĚL a pravil:

ZVĚSTUJI VÁM VELIKOU RADOST. DNES SE VÁM NARODIL SPASITEL A JMENUJE SE JEŽÍŠ KRISTUS. Poznáte ho podle toho, že je ovinutý v plenkách a leží v jesličkách.

A tak se mezi lidmi šířila novina (nová zpráva), že se narodil Ježíšek a vznikla vánoční koleda:

 1. NESEM VÁM NOVINY
 2. NARODIL SE KRISTUS PÁN

Lidé se rozhodli, že se půjdou na Ježíška podívat.

3. PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

Když dorazili do města Betléma, někteří lidé přinesli Ježíškovi dary, které si mohli dovolit – někdo dvě kožičky=kůže, jiný zas trošku mlíčka, další beránka,…a ti nejchudší (nuzní) lidé mu přišli zazpívat.

 4. JAK JSI KRÁSNÉ NEVIŇÁTKO

       5. PÁSLI OVCE VALAŠI

       6. ŠTĚDRÝ VEČER NASTAL,…

Dozvěděli se to dokonce i TŘI KRÁLOVÉ z dalekých zemí. A protože bydleli hodně, hodně daleko- trvalo jim několik dní, než dorazili k Ježíškovi (proto až 6. ledna). Každý z králů, přinesl dar.

První ZLATO. Druhý KADIDLO – kamínky, které se zapálí a čoudí, např. v kostele. Třetí MYRHU – mastičku.

  7. TŘI KRÁLOVÉ

 

2. DOPIS PRO JEŽÍŠKA

Řekněte dětem, ať nakreslí dárky, které si přejí pod stromeček.

Dbejte na správné držení tužky, správné sezení, dostatek světla,…

3. VÁNOČNÍ KOLEDA

Připomeňte si s dětmi 1 vánoční koledu.

4.PROCVIČOVÁNÍ BÁSNIČEK 

Básničky MIKULÁŠ a ČERT.

 

ÚTERÝ 1.12.2020

1.Procvičujte s dětmi básničku „Mikuláš“, „Čert“

2. Zazpívejte si vánoční koledu NESEM VÁM NOVINY a naučte se novou koledu NARODIL SE KRISTUS PÁN

3.PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ ČINNOST: MOJE PŘÁNÍ

a) děti si nakreslí 1 dárek, který si přejí nejvíce

 • dbejte na správný úchop pastelky
 • správné „sezení“

b) STŘÍHÁNÍ – předkreslete mašličku a děti  ji vystřihnou

 • u stříhání dbejte na správnou techniku
 • úklid pracovního místa

 

4. PRACOVNÍ LISTY

-najdi 7 rozdílů

-prstem obtáhni andílkovu cestu vzduchem

-Mikuláš – najdi detaily

 

 

Pěkný den.

 

STŘEDA 2.12.2020

 

1. PROCVIČUJEME BÁSNIČKY „ČERT“ A „MIKULÁŠ“

 

2.PŘIPOMEŇTE SI S DĚTMI PŘÍBĚH O JEŽÍŠKOVI.

ZEPTEJTE SE DĚTÍ:

Jak se jmenovalo město, kde se narodil Ježíšek?   BETLÉM

Jak se jmenovala maminka Ježíška?    MARIE

Kde se Ježíšek narodil?   VE CHLÉVĚ

Jak se říká hvězdě, kterou viděli lidé při narození Ježíška?      KOMETA

Kdo je KRISTUS PÁN?     JEŽÍŠEK

 

Cíl: vybavit si text – příběh o Ježíškovi

 

3. PROCVIČUJTE VÁNOČNÍ KOLEDY

NESEM VÁM NOVINY

NARODIL SE KRISTUS PÁN

 

4.ZAZPÍVEJTE SI NOVOU VÁNOČNÍ KOLEDU – PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

5. PRACOVNÍ LIST – ANDĚL, ČERT – dokresli druhou polovinu

 

Ať se práce daří:-)

 

ČTVRTEK 3.12.2020

 

1. ZAZPÍVEJTE SI S DĚTMI VÁNOČNÍ KOLEDU  PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

2. INSPIRACE NA VÝROBU BETLÉMU – pracovní a výtvarná činnost

3. PRACOVNÍ LIST

 

Krásný den:-)

 

PÁTEK 4.12.2020

1. ZAZPÍVEJTE SI S DĚTMI JAKOUKOLIV VÁNOČNÍ KOLEDU. Nacvičujte k vánočnímu stromečku.

2. PROCVIČUJTE BÁSNIČKY

3. PRACOVNÍ LIST K PROCVIČENÍ PRAVOLEVÉ ORIENTACE

 

4. PŘEČTĚTE DĚTEM POHÁDKU PŘED SPANÍM. Dítě vám poté může pohádku převyprávět.

 

 

 

 

 

 

2.KARANTÉNA

 

PONDĚLÍ 14.12.2020

 

1.Naučte děti novou básničku.

VÁNOČNÍ STROMEČEK ZAVONĚL V POKOJI,

MAMINKA U STOLU JABLÍČKO ROZKROJÍ.

A KDYŽ HO ROZKROJÍ, UVIDÍ HVĚZDIČKU,

CO BYLA  SCHOVANÁ  V ČERVENÉM JABLÍČKU.

*procvičení a posílení paměti a pozornosti

*zdokonalování výslovnosti, rozvoj řeči

 

2. Pracovní list.

*rozvoj předmatematických představ, myšlení, postřeh

Pokud nemáte možnost pracovní listy vytisknout, stačí jednoduše překreslit.

3. Labyrint.

*rozvoj logického myšlení, pozornosti

 

4. Procvičování VÁNOČNÍCH KOLED.

Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, …

 

5. Pohádka.

Společně s dětmi vyberte pohádku. Přečtěte.

Nyní si s pohádkou pohrajte – z pohádky se stane tzv. POPLETENÁ POHÁDKA.  Dítě by mělo zareagovat na „popletenou část“ a opravit Vás.

Např. O ČERVENÉ KARKULCE – „…a ze křoví vykoukl pes…“ dítě by mělo opravit – VLK

 

*rozvoj pozornosti, soustředěnosti, paměti

 

ÚTERÝ 15. PROSINCE 2020

 

1.Opakování básničky.

 • Co dělá maminka v básničce?
 • Co uvidí?

Společně s maminkou nebo tatínkem si také rozřízněte jablíčko a připomeňte si, co znamená hvězdička. Objevila se Vám také hvězdička?

 

2. Pracovní listy.

Pokud nelze vytisknout, jednoduše dětem překreslete.  U notiček stačí, když dítě ukáže prstem na obrazovce pc, notebooku,…

 

*procvičujeme správný úchop tužky, pastelky, grafomotoriku

*orientace na ploše, postřeh

*zrakové vnímání

 

3.Opakování koled.

Vyberte si jednu nebo i více koled a doprovoďte se na nějaký „hudební nástroj“. Můžete si vyrobit např. „rachtátko“ – do krabičky nasypat rýži, do jiné čočku,…každé bude znít trochu jinak. Nebo stačí 2 vařečky /jako dřívka/, ořechy,…

 

STŘEDA 16. PROSINCE 2020

 

PAMĚŤ

Dá se procvičovat a posilovat na básních, říkadlech, písničkách, hádankách a rébusech či s pomocí např. pexesa a her. NELITUJTE SVÉHO VOLNÉHO ČASU A HRAJTE S DĚTMI I SPOLEČENSKÉ HRY. Procvičí si jimi počítání, barvy, paměť, postřeh i znalosti. Naučí se vyhrávat, ale i prohrávat.  Také se učí přiměřeně reagovat.

 

1.Procvičování básničky VÁNOČNÍ  STROMEČEK.

*procvičování paměti

 

2. Zahrajte si s dětmi pexeso.

*procvičování paměti, pozornosti, postřehu

 

3. Básnička s pohybem – DOPIS PRO JEŽÍŠKA

4. Pracovní list KAPR.

Domaluj kaprovi šupiny a ploutve.

Připomínáme – pokud někomu nejde vytisknout nebo nemá možnost – stačí, když dětem pracovní listy překreslíte na papír.

 

*grafomotorika, správné držení tužky!

 

5. Pracovní list – NOČNÍ OBLOHA.

6. Pracovní a výtvarná činnost.

a) Překreslete dětem kapříka na papír  nebo čtvrtku. Dítě vystřihne.

*rozvoj jemné motoriky

Dbejte na správnou techniku stříhání:

*správné držení nůžek

*úklid pracovní plochy

*bezpečnost při práci

b) Děti kapra domalují vodovými barvami, temperovými barvami nebo dokreslí pastelkami. Popř. můžete šupiny lepit z krepového papíru, z natrhaného barevného  nebo vánočního papíru, lepit těstoviny /kolínka/,…FANTAZII SE MEZE NEKLADOU:-).

 

ČTVRTEK 17.12.2020

 

PŘÍPRAVA  NA PSANÍ, SEZNÁMENÍ S PÍSMENY = PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Příležitostně dětem předčítejte nápisy, názvy pohádek, prohlížejte si knížky a dětské časopisy. Někdo již v předškolním věku může znát abecedu, vizuálně jednotlivá písmena rozpoznávat nebo pojmenovávat. Děti kolem 5. a 6. roku jeví zájem o tuto činnost většinou samy.

1.Pracovní list – vyhledávání písmenek  – VÁNOČNÍ PÍSMENKOVÁNÍ.

 • dej do kroužku všechna písmena, která najdeš v jednotlivých slovech

2. Procvičujte básničku VÁNOČNÍ STROMEČEK.

*procvičování paměti

3. Pracovní list – procvičování počítání – PERNÍČKY.

 • spočítej všechny druhy vánočních perníčků a zapiš správnou číslicí

 

*procvičování počtu 1-4, předmatematická gramotnost

*snažit se zapsat správně číslici

 

4. Pracovní list – LABYRINT SVATÁ LUCIE

-pomoz Lucii najít správnou cestu k chaloupce

*rozvoj logického myšlení

5. ČETBA POHÁDKY

 • výběr pohádky je na Vás – doporučujeme však  „klasickou“ pohádku

Při četbě pohádky  /např. Červená Karkulka/ si s dítětem domluvte slovo, na které bude reagovat. Rodič začne číst pohádku a např. po přečtení sousloví ČERVENÁ KARKULKA by mělo začít dítě např. kývat hlavou, po přečtení slova VLK např. mávat, LES – výskok,…Nejdříve zvolte 1, maximálně 2 slova. Uvidíte, jak bude dítě reagovat. Můžete samozřejmě slova přidávat, nejvíce však 4.. Dle schopností dítěte.

*reakce na daný signál

*vést děti k pozornému poslechu, soustředit se

Přejeme příjemnou zábavu při plnění úkolů:-).

 

PÁTEK 18.12.2020

 

1.Básnička s pohybem – „VÁNOČNÍ STROMEČEK“

2. Připomeňte si s dětmi PŘÍBĚH O JEŽÍŠKOVI

*posilování, procvičování paměti

 

 

3. Pracovní list VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

– vybarvi a pojmenuj všechny postavy, které můžeš v Betlémě najít

4. Pracovní list VÁNOČNÍ STROMEČEK

-dokresli na vánoční stromeček ozdoby

*dbejte na správné držení pastelky

*rozvoj jemné motoriky

 

5. Pracovní list NÁVŠTĚVA KOSTELA

– najdi 10 rozdílů na obrázcích

 • rozvoj soustředěnosti a pozornosti

 

6. Pracovní list ŠTĚDRÝ DEN

 

– zaměřeno na vytleskávání slov

 • každý obrázek nejprve nahlas pojmenuj
 • poté je vytleskej
 • tradice, které dodržujete u Vás doma si vybarvi

*dbejte na správnost tlesknutí, popř. dítě opravte

*důležité pro předčtenářskou gramotnost

 

7. Zazpívejte si s dětmi během dne VÁNOČNÍ KOLEDY:

NESEM VÁM NOVINY

NARODIL SE KRISTUS PÁN

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

JAK JSI KRÁSNÉ NEVIŇÁTKO

PÁSLI OVCE VALAŠI

 

KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A HODNĚ ZDRAVÍ DO NOVÉHO ROKU 2021!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARO 2020

 

ČTVRTEK 7.5.2020

17.ÚKOL – konečně by se na nás mělo usmívat sluníčko. Až půjdete na procházku nebo na zahradu, nezapomeňte, že v neděli je DEN MATEK. V přírodě je tolik krásných přírodnin, ze kterých lze vytvořit pro maminku překvapení. Nasbírejte kamínky, větvičky, různé druhy trav a můžete začít tvořit. Motivaci najdete níže:-)

 

STŘEDA 6.5.2020

16.ÚKOL – jak jste si včera zacvičily? Protáhly jste všechny části těla? Víte, jak se jmenují? Popros třeba maminku ať kontroluje, zda správně ukazuješ a pojmenováváš:

Kolik máš očí, prstů na jedné ruce, uší, nohou…? Kolik nohou, nosů, úst,… celkem mají 2 děti? Apod…

 

ÚTERÝ 5.5.2020

15.ÚKOL – dnes si protáhneme těla:-) Zkuste si zacvičit podle obrázků. Zapojte  rodiče nebo sourozence. Kolik cviků je „zvířátkových“? Který se ti nejvíce líbil?  Vyber jedno zvířátko a nakresli si ho. Obrázek ulož do desek. Můžete společně vymýšlet i jiné cviky a pojmenovat si je, Přejeme kopec srandy 😆 !

PONDĚLÍ 4.5.2020

14.ÚKOL – dnešní den má být opět upršený. Pojďte si s maminkou nebo tatínkem připomenout jednu známou pohádku. Uhodneš která to je? Zkus ji podle obrázku „převyprávět“.

Úkol:

Vzpomeneš si, které postavy se v pohádce objevily? Co měla Červená Karkulka na sobě?Kolik věcí nesla v košíčku? Koho potkala v lese? Atd…

 

ČTVRTEK 30.4.2020

13.ÚKOL – dnes je poslední dubnový den. Víš, co je v tento den zvykem? Zeptej se někoho z rodiny, co je tzv. „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ a popovídejte si o tom. Možná, že sis i něco vyrobil/a z naší rubriky „vyrábění“ nebo jsi vypracoval/a pracovní list. 

Víš jaký měsíc začne zítra?

Užij si sváteční den, sobotu i neděli:-)  V pondělí se opět můžeš těšit na nějaký úkol!

 

Kdo se nechce nudit, může zkusit tento „poznávací“ úkol:

 

STŘEDA 29.4.2020

12.ÚKOL – na dnešní den nám meteorologové předpovídají déšť. Proto bude spousta času na zábavu s rodiči nebo sourozencem. Znáš tzv. Kimovku (Kimova hra)? Určitě ji znáš ze školky. Jen nevíš, že se takto jmenuje:-)

Postup: na stůl položte různé předměty – klíče, gumu, pero, kostičku,…a nechte dítěti chvíli na to, aby si vše prohlédlo. Pak předměty zakryjte a dítě by Vám mělo vyjmenovat všechno, co si zapamatovalo.

Začněte s pár předměty a postupně přidávejte, ubírejte, obměňujte…

Můžete společně počítat předměty, slovně popisovat, určovat barvy, ptát se: kde byla tužka? vedle gumy, nad gumou, pod gumou??? atd.

Přejeme hodně zábavy!!!

 

ÚTERÝ 28.4.2020

11.ÚKOL – a máme tu další poznávací úkol. Tak schválně…kdo pozná všechna zvířátka?  Víte o nich něco? Čím se např.živí? Co pokrývá jejich tělo? Žijí na souši /ve vodě? Co mají ráda? Máš nějaké zvířátko doma? Jak o něj pečuješ?

 

 

PONDĚLÍ 27.4.2020

10.ÚKOL – jak se Ti vydařil předchozí úkol? Co vše jsi zažil o víkendu? Co krásného jsi viděl? Chvilku zapřemýšlej. Vezmi si papír a pastelky a nakresli to, co se Ti zdálo úplně nejlepší:-) Až budeš mít hotovo, zkus někomu dospělému popsat, co je na obrázku. Hotový obrázek vlož do desek.

 

PÁTEK 24.4.2020

9.ÚKOL – a je tu poslední úkol tohoto týdne:-) Nakresli si na papír věci z tabulky. Až půjdeš na procházku, vezmi si papír s tužkou sebou a dobrodružství může začít! Můžete si zasoutěžit s maminkou, tatínkem, bráškou,…kdo první spatří věc z obrázku, kdo jich najde více, poznávejte barvy atd. K plnění úkolu máš celý víkend:-).

 

 

ČTVRTEK 23.4.2020

8.ÚKOL – Jak se Vám vedlo při plnění včerejšího úkolu? Poznaly jste nějaké místečko? Určitě ano!

Dnes budeš potřebovat nůžky, časopis ,“leták“ nebo starý kalendář. Vystřihni, co se Ti líbí. Můžeš si s někým zahrát na „obchod“ a prodávat. Procvič si barvy, můžeš obrázky spočítat, roztřídit dle velikosti,… Rodiče zkontrolují, zda držíš správně nůžky. Dbej na bezpečnost! Připomeň si, že pokud stříháš, měl bys sedět. Ukliď si po sobě 😉 .

 

STŘEDA 22.4.2020

7.ÚKOL – dnes tu máme poznávací úkol. Jestlipak víte, kde se tato místa nachází?  Pokud poznáte, zavzpomínejte, zda jste toto místo již navštívily s rodiči  a popovídejte si o něm. Můžete si také připomenout, co jste na výletě zažily, objevily a co nového jste se naučily 🙂 .

 

ÚTERÝ 21.4.2020

6. ÚKOL – dnešní práce se jistě bude líbit všem kuchařům a kuchařkám:-) Pomoc mamince, tatínkovi, babičce nebo dědečkovi s přípravou oběda. Buď nápomocný/á a přichystej např.lžíci, vidličku, nůž, misku, vařečku, hrnec…Podej  mouku, vajíčko, bramboru apod. Starší děti se mohou zapojit více (oloupat bramboru, míchat,…) – je na Vás, rodičové, co dětem „svěříte“ za úkon. Dávejte pozor na bezpečnost. Připomeňte si, že před každým jídlem si řádně myjeme ruce mýdlem a dodržujeme pravidla správného stolování. Dobrou chuť 😀 .

 

PONDĚLÍ 20.4.2020

5.ÚKOL –  Nový týden je tu a s ním přichází nové úkoly! A začneme tréninkem paměti, pozornosti,…

Zahraj si s rodiči, prarodiči nebo sourozencem hru.Výběr je na tobě. Tady máš několik tipů: pexeso, domino, mikádo, Člověče nezlob se, Dobble, kvarteto,  Černý Petr, sluchové pexeso,…

 

PÁTEK 17.4.2020

4.ÚKOL – dnes se zaměříme na předmatematické představy. Připravte si různě velké předměty – např. kostky, autíčka, panenky, mističky, korálky, jablíčka, bonbóny…a zkoušejte:

* seřadit předměty podle velikosti

* trénovat pojmy malý, menší, nejmenší, velký, větší, největší

* hodně, málo, více, méně

*první, poslední

*předškoláci – uber, přidej, rozděl   Např. Když přidáš ke 3 korálkům ještě 2, kolik jich bude celkem?*** Máš 5 kousků čokolády a 2 sníš, kolik ti jich zbude?*** Na stole je 6 pastelek a 2 jsou zlomené. Kolik pastelek může kreslit?***Ty a tvůj kamarád máte dohromady 4 bonbony. Rozděl je napůl, pro každého stejně.***

Přejeme krásný víkend!

 

ČTVRTEK 16.4.2020

3.ÚKOL – dnes si společně s rodiči zopakujte: 

*dny v týdnu – kolik jich je, které dny chodíme do školky, jaký den následuje např.po středě,…

*roční období – pokus se říci, co je typické pro jednotlivá období

*předškoláci určitě hravě zvládnou i měsíce🙂 – zkus společně s rodiči přiřadit měsíc k ročnímu období, popř. si popovídejte o tom, ve kterém měsíci slavíš narozeniny či svátek

 

STŘEDA 15.4.2020

2.ÚKOL – nakresli dvě koťátka – jedno do pravé části papíru, druhé do levé části papíru. Aby jim nebylo smutno, domaluj jim několik různě barevných klubíček rozmanitých velikostí. Než začneš pracovat, procvič si ruku, uvolni zápěstí, ve vzduchu si zakruž rukama, procvič prsty. Nezapomeň na správný úchop pastelky! Potom někomu z dospělých ukaž, které klubíčko je největší,menší, nejmenší, jaké mají barvy, které koťátko je menší, kolik má uší,… Hotový obrázek ulož do desek:-)

 

ÚTERÝ 14.4.2020

1. ÚKOL PRO TEBE – namaluj domácí zvířátko a jeho mláďátko. Nad zvířátka dokresli sluníčko, vedle zvířátek 2 kytičky. Popros rodiče, ať zkontrolují, zda držíš správně pastelku. Potom si spolu zopakujte barvy, spočítejte kvítky kytičkám,…A na závěr popros maminku, ať připraví desky (nebo si je můžeš vyrobit), do kterých si budeš dávat hotové úkoly.
A zítra se už můžeš těšit na další 🙂 .

 

 

POKUSY

 1. ZÁBAVNÉ POKUSY

Dobrý den malí i velcí cestovatelé,

dnes budeme opět cestovat, a to na zříceninu hradu Trosky. Vždyť Trosky jsou nejznámější dominantou Českého ráje. Z obou čedičových věží se každému návštěvníkovi naskytne nádherný pohled do krajiny Českého ráje.

Příběh z hradu Trosky: PANNA A BABA

Pověst vypravuje o dvou ženách – babičce a vnučce, které za vlády pánů z Bergova společně obývaly Trosky. I když bychom si mohli myslet, že se měly rády, když byly příbuzné, tak opak byl pravdou.

Babička s vnučkou se nenáviděly a neustále se hádaly. Proto se babička zabydlela v západní věži a vnučka ve východní. Jakmile jedna druhou zahlédly v okně, vyčítaly jedna druhé všechno možné, křičely na sebe, nadávaly si. A to nejenom ve dne, ale i v noci, až si museli kolemjdoucí zacpávat uši a utíkali odsud, co jim nohy stačily…

Čas utíkal jako voda a z původního hradu se stala zřícenina. Pokud se nad Troskami objeví bouřka a krajinu křižují hromy a blesky, je prý stále slyšet z obou věží pláč a křik… Lidé nazvali východní – vyšší věž „Pannou“ a tu západní – nižší zase „Babou“.

Příště se můžete těšit na vesmírný úkol. Hanka

 

 

 1. ZÁBAVNÉ POKUSY

Dobrý den, malí i velcí cestovatelé,

dnešní Zábavné úkoly jsou TURISTICKÉ. V minulém jsme pověstí o údolí Plakánek doputovali až na hrad Kost, o kterém si nyní převyprávíme další POVĚST.

HRAD TVRDÝ JAKO KOST

Za husitských válek prý byl hrad Kost obléhán vojskem Jana Žižky. Tento slavný hejtman hrad marně dokonce několikrát dobýval. Proto se rozhodl, že se pokusí hradní posádku vyhladovět a tím ji donutí, že se vzdají bez boje. A tak se vojsko rozložilo kolem hradu na několik týdnů, ani myš by dovnitř neproklouzla. Vojáci čekali, až obránci hradu nebudou mít co jíst a vzdají se. A na hradě už opravdu začalo být zle. I když s jídlem a pitím šetřili, jak mohli, tak nakonec posádce zbyla už jen vepřová hlava a soudek vína. Na poslední chvíli jeden ze zbrojnošů na hradě dostal výborný nápad – že uspořádají hostinu, při které budou hlasitě cinkat příbory, rachotit s nádobím, nahlas zpívat a veselit se…

A udělali dobře. Veselá nálada obránců hradu byla dobře slyšet v táboře obléhatelů. Ti začali reptat, protože už byli dlouhým obléháním unaveni. Vše se dovršilo tím, když z hradeb shodili pečenou kančí hlavu a soudek vína. Obléhatelům namluvili, že mají jídla a pití ještě na dlouhé měsíce, tak ať se s nimi také radují a dobře najedí.

A tak druhý den Žižka zavelel k ústupu. Prý měl pronést slova, že hrad je tvrdý jako kost a že kost patří psovi.

Od té doby se tento hrad nazývá KOST a jeho majitel přijal do svého erbu kančí hlavu.

Ale všechno je to jenom pověst, i když moc hezká. Jan Žižka prý ve skutečnosti u Kosti nikdy nebyl. Ale i tak někdo v údolí Plakánek vytesal do skály Žižkovu hlavu…

Několik zajímavých informací o hradu Kost před vaším výletem:

 • jeden z nejzachovalejších středověkých hradů nejenom u nás
 • majitelem hradu je český knížecí rod Kinský del Borgo
 • jako jeden z mála hradů nestojí někde vysoko na skále, ale stojí v údolí
 • Kost je obklopen dvěma rybníky – Bílý a Černý, u kterých by v případě nebezpečí mohly být protrženy hráze a tak proměnit okolí hradu v nepřístupný terén
 • natáčely se zde pohádky, např.: S čerty nejsou žerty, Kouzla králů, Řachanda, O ztracené lásce aj.

 

 

Tak šťastnou cestu a hodně zábavy a poučení při společných cestách ….

Příště budeme i nadále cestovat, převyprávíme si pověst o zřícenině hradu Trosky. Vždyť jsou prázdniny…

Hanka

 

 

 1. ZÁBAVNÉ POKUSY

Dobrý den malí i velcí vesmírní badatelé, naše Zábavné pokusy pokračují 21. VESMÍRNÝM ÚKOLEM. Dnes se dozvíte zajímavé informace o SLUNEČNÍ SOUSTAVĚ.

CO JE SLUNEČNÍ SOUSTAVA?

 • je to velká rodina planet, měsíců, asteroidů, komet a meteoritů, které putují kosmickým prostorem
 • celá sluneční soustava může držet pohromadě díky obrovské gravitační síle Slunce, které si přitahuje všechna tělesa k sobě
 • má 8 planet: MERKUR, VENUŠE, ZEMĚ, MARS, JUPITER, SATURN, URAN, NEPTUN
 • těchto 8 planet se dělí do 2 skupin: KAMENNÉ PLANETY – Merkur, Venuše, (Země), Mars – jsou menší, tuhé, jsou z naší Země vidět pouhým okem a můžeme je proto pozorovat
 • PLYNNÉ A KAPALNÉ PLANETY – Jupiter, Saturn, Uran, Neptun – jsou to ohromné plynné koule a jsou vzdálenější od Slunce
 • jména planet sluneční soustavy jsou pojmenována podle řeckých a římských bohů

Podívejte se na videa:  Sluneční soustava: https://youtu.be/eLs6ZksxJ44

Paxi a komety: https://youtu.be/eLs6ZksxJ44

Malí i velcí badatelé si mohou pustit dvacetiminutové video Štefánikovy hvězdárny: Na výlet do vesmíru: https://youtu.be/vPI6jEJQX6Q

MERKUR

 • nejmenší a nejžhavější planeta sluneční soustavy – na straně přivrácené ke Slunci je teplota až 500°C (teplota při které taje olovo), ale na odvrácené straně je velký mráz až -180°C
 • není zde žádná atmosféra – díky vysokým teplotám by se hned vypařila
 • není zde možný život – kvůli extrémnímu podnebí, není zde ani voda ani vzduch
 • pohybuje se ze všech planet nejrychleji
 • je ze Země vidět pouhým okem – často těsně před východem Slunce a chvilku po jeho západu, ale pozoruje se obtížně, protože je příliš blízko Slunci, které nás oslňuje

 

VENUŠE

 • je to po Slunci a Měsíci nejzářivější těleso na obloze
 • spatřit ji můžeme pouhým okem, protože se ze všech planet nejvíce přibližuje k naší Zemi – můžeme ji vidět při západu Slunce jako Večernici a při východu jako Jitřenku
 • na Venuši je velké teplo (teplota až 400 – 500°C), ale není tam tolik světla a tepla jako na naší planetě, protože kolem Venuše je tlustá vrstva mraků, která sluneční paprsky odráží zpět do vesmíru
 • je to také jedovatá planeta – atmosféra je nasycena kyselinou sírovou – prudce jedovatou chemickou sloučeninou, která všechno spálí

ZEMĚ

 • určitě si všichni myslíme, že naši planetu dobře známe, musíme ji chránit a neznečišťovat pohozenými odpadky
 • slunečního záření máme tak akorát, aby nám nebyla moc zima ani moc teplo a atmosféra nám díky slunečnímu záření vyrábí kyslík
 • jako jediná planeta sluneční soustavy máme kapalnou vodu
 • říkáme ji „modrá planeta“, a to díky tomu, že její převážná část je pokryta vodami oceánů

Podívejte se na video: Země a Měsíc: https://youtu.be/U6XCKqG9IQY

Střídání dne a noci a ročních období: https://youtu.be/U6XCKqG9IQY

 

MARS

 • je dvojčetem Země, protože pravděpodobně se zde střídají roční období jako na naší planetě a 1 den tu stejně jako na Zemi trvá jediný den
 • je „ŽELEZNÝ a ZREZIVĚLÝ“ – poletuje kolem něho červenavý prach
 • vědci objevili, že je zde přítomný kyslík a uhlík
 • není zde voda (jenom v podobě páry nebo ledu) a vzduch je nedýchatelný

Podívejte se na Tajemství Rudé planety: https://youtu.be/d6-AGrJbWWQ

Další 4 planety lze přirovnat k PLYNNÝM OBRŮM

JUPITER

 • je to největší planeta celé sluneční soustavy – je 1000x větší než Země
 • jsou zde nejkratší dny ze všech planet – den trvá pouhých 10 hodin
 • jeho pruhovaný „tygří kožich“ vzniká rychlým otáčením chladných plynů (bílé pruhy) a teplých plynů (hnědé pruhy)
 • poznáme ho podle nápadné skvrny, které vypadá jako lidské oko, ale to „oko“ je ve skutečnosti zuřivý uragán
 • je to“ vesmírný obr“ viditelný pouhým okem

 

SATURN

 • je považována za NEJKRÁSNĚJŠÍ PLANETU asi proto, že je obklopen tisícovkami zářících prstenců (tvořeny částečky ledu a kamení), které kolem Saturnu krouží velkou rychlostí
 • je tvořen převážně plyny (vodík a helium) a je tak lehký, že by se mohl vznášet na hladině oceánu, ovšem kdyby existoval tak velký oceán, aby se do něho takhle velká planeta vešla
 • Saturn objevil jako r. 1610 první Galileo Galilei, který si pomocí svého dalekohledu všiml Saturnových prstenců
 •  

URAN

 • „MODROZELENÁ“ planeta otáčející se opačným směrem než ostatní planety
 • je to pěkný „zmrzlík“ – zima tam trvá 42 let !!!
 • po své dráze se kutálí jaksi naležato (jako by válel sudy) – asi po velké srážce s jiným tělesem
 • NEPTUN
 • obří planeta nacházející se nejdále od Slunce
 • kdybychom na ni chtěli doletět letadlem, cesta by trvala asi 300 let
 • říká se jí „MODRÁ“ planeta – díky ledu a plynu metanu
 • je tam třeskutý mráz (až -213°C) a tma
 • panují tam silné větrné bouře – vítr tam fičí rychlostí až 2400 km/hod. (to je asi tak 9x víc než sviští auta při závodech F1)
 • Planetka PLUTO byla původně považována za planetu, ale protože je to těleso příliš malé, tak je od r. 2006 považováno za TRPASLIČÍ PLANETU.

Vědci se domnívají, že DEVÁTÁ PLANETA SLUNEČNÍ SOUSTAVY by existovat měla. Nyní nezbývá, než ji najít. Ale současné dalekohledy zatím nejsou dosti silné.

 

 1. úkol je BÁSNIČKOVÝ:

SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Ta sluneční soustava, kolik planet děti má­?

Slunce tvoří pevný střed, obíhá ho planet svět.

Nejblíž k Slunci Merkur je, kolem Slunce rotuje.

První večer objeví se na obloze Večernice.

Večernice Venuše je, to ví každý, kdo dnes tu je.

Největší je Jupiter, mockrát větší nežli Zem.

Země – to je domov náš, jistě i ty rád ji máš.

Mars je rudá planeta, rudě září do světa.

Saturn se svým prstencem, největším je krasavcem.

Ze všech planet nejlehčí Uran se tu otáčí.

Na Neptunu zima je, mráz a led tam panuje.

Tak je všechny spočítáme, osm planet tady máme.

 

Další 22. úkol je VYSTŘIHOVACÍ A SKLÁDACÍ: vytiskněte si s mamkou nebo taťkou následující stránky s názvy planet. Rozstříhejte si kartičky a skládejte si jejich názvy podle předlohy.

 1. ZÁBAVNÉ POKUSY

Dobrý den milé děti,

dnešní 18. úkol je PŘÍRODOVĚDNÝ – HMYZÍ. Dnes si budeme povídat o STAVBĚ HMYZÍHO DOMEČKU A JEHO VÝZNAMU PRO PŘÍRODU A LIDSTVO.

Už jsme si vypravovali o významu květů kytiček a stromů pro náš život a pro naši přírodu.

Chceme, aby naše zahrada byla nejenom krásná, ale také užitečná a produktivní. Užitečných druhů hmyzu jsou stovky, ale kvůli úbytku přirozeného prostředí se z naší přírody vytrácejí.  A to je velká škoda, protože hmyz se především stará o opylování a hubení škůdců. Proto přináším informace ke stavbě hmyzího domečku. Nebo se mu také říká hotýlek.

Přesně takový domeček si už vyzkoušely naplnit přírodním materiálem děti ze třídy Sluníček a toto je výsledek:

 

Co potřebujeme ke stavbě hmyzího domečku?

 • vystačíme si s tím, co najdeme na zahradě nebo v kůlně
 • konstrukce ze stlučených prkýnek, hlubší plastové nebo dřevěné bedýnky nebo palety, také stará skříňka, květináče, plechovky…
 • jako výplň: cihly s otvory, ztrouchnivělá dřeva, seno, mech, bambus, bukvice, žaludy, šišky, listí, klacíky, lýkové provázky, rákos…
 • zadní část je vhodné zakrýt drátěným pletivem s malými oky, a to proto, aby se obyvatelé hotýlku nestali pochoutkou pro hladové ptáčky !!!
 • stříšku vyrobíme ze dřeva nebo z jakékoliv krytiny

Kam hmyzí hotýlek umístíme?

 • pověsíme na strom nebo postavíme na pařez nebo dokonce i na terasu nebo balkon
 • měl by být na suchém místě s dostatkem slunečního svitu a v závětří

 

Kdo se může v hotýlku zabydlet?

 • hmyz si hledá úkryt nejenom pro sebe, ale i pro další pokolení
 • hotýlky jsou osídlovány jenom neškodnými druhy hmyzu: včelky samotářky – NEMAJÍ ŽIHADLA, čmeláci, slunéčka sedmitečná, pestřenky, škvoři, ploštice, zlatoočka, zlatěnky aj.
 • příjemným faktem je, že služeb hmyzího hotýlku NEVYUŽÍVAJÍ VOSY, SRŠNI, MRAVENCI a další hmyz žijící ve společenstvích

Další 19. úkol pro vás: POZNÁVACÍ: Poznejte na následujících fotkách obyvatele hmyzího hotýlku: SLUNÉČKO SEDMITEČNÉ, ŠKVOR, PLOŠTICE, VČELKA SAMOTÁŘKA, ZLATOOČKA, PESTŘENKA?

 

 

Poznali jste obyvatele hmyzího hotýlku na fotografiích? Teď si o nich můžete přečíst nebo zhlédnout nějaké zajímavosti:

Berušky :

 • za celý svůj život dokážou spořádat i několik tisíc mšic nebo dalších škůdců: roztočů, červců
 • ne všechny jsou puntíkaté, některé druhy jsou proužkované, některé jsou jednobarevné
 • podívejte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=-u3qIea0kxE

Včelky samotářky:

 • díky své klidné povaze jsou skvělými hmyzími společníky na zahradách, jsou mírumilovné
 • jsou dobrými opylovači díky tomu, že nemají pylové košíčky a hodně pylu při letu vytrousí
 • podívejte se na video: https://youtu.be/sCoxHu_xwYU

Zlatoočky:

 • jsou také velkým nepřítelem mšic
 • mají velká nápadně velká očka
 • larvy některých druhů si na sebe lepí vysáté mšice a tím se chrání před sluníčkem
 • podívejte se na kratičké video:

https://www.youtube.com/watch?v=lWOhyjozbXI

Proč si hmyz hledá obydlí v hmyzím hotýlku?

Hmyz si v hotýlku hledá úkryt nejenom pro sebe, ale i pro další pokolení. Uvítají každou skulinku a dutinku, kde budou celý rok žít a bezpečně přečkají zimu. Šišky a suché listí osidlují berušky a škvoři, včelky samotářky a zlatoočka zase různé dutinky. Do otvoru nejdříve nanosí potravu – pyl, pak nakladou vajíčka a nakonec otvor zavíčkují. Z vajíček se vylíhnou larvičky, a když dorostou, tak se zakuklí – takto přečkají zimu. A v příštím roce se zase celý generační cyklus opakuje.

Nyní se můžete podívat na zajímavé video: ČT: Kapitolky o havěti

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550005-slunecko/

Následující 20. úkol je PRACOVNÍ (s dědou nebo taťkou)

Poproste taťku nebo dědu, aby vám vyrobili hmyzí hotýlek a s mamkou nebo babičkou ho naplňte různým přírodním materiálem, aby se i k vám na zahradu nastěhovaly užitečné druhy hmyzu.

Pro inspiraci nabízím odkaz na video, kde můžete zhlédnout, jak se takový hotýlek vyrábí: https://www.youtube.com/watch?v=reR4CMkj_Pk a také pár fotografií pro inspiraci.

 

Příští Zábavné pokusy budou VESMÍRNÉ.

Hanka

 

 

 

 

 

 

 

 1. ZÁBAVNÉ POKUSY

Dobrý den malí i velcí badatelé,

jak jsem slíbila, přináším vám 17. úkol – VESMÍRNÝ – MĚSÍČNÍ. Budeme pokračovat v povídání o vesmíru – dnes o stálém průvodci naší Země – MĚSÍCI:

 • je to koule složená z hornin, vědci se domnívají, že vznikl po srážce Země s jinou planetou
 • pravidelně mění svou tvář – od pouhého srpečku až po velkou bílou kouli – říká se, že „dorůstá“ a „couvá“
 • není na něm voda nezbytná k životu a nemá vzduch, který by se dal dýchat
 • není tam gravitace – člověk tam váží 6 x méně (hravě by uzvedl 100kg balvan)
 • sám nesvítí, ale osvětluje jej Slunce – měsíční světlo jsou vlastně sluneční paprsky, které se odrážejí od světlého měsíčního prachu

 

Za jak dlouho bychom se dostali na Měsíc?

 • pěšky bychom na Měsíc šli asi 11 let
 • autem bychom tam jeli 5 měsíců
 • letadlem bychom tam letěli 3 týdny
 • americká kosmická loď Apollo 11 na Měsíc 21. července 1969 doletěla za 3 dny

Jak lidé prozkoumávají Měsíc?

 • nejdříve povrch Měsíce prozkoumávala šikovná vozítka, která fotografovala a posílala snímky na zem
 • před 51 lety poprvé přistála na Měsíci kosmická loď Apollo 11 s lidskou posádkou – na povrch vystoupili 2 američtí astronauti Neil Armstrong a Edwin Aldrin – nasbírali tam vzorky hornin, abychom lépe porozuměli tomu, jak Měsíc vznikl
 • astronauti museli mít skafandry, které jim dodávaly kyslík, bez kterého by ve volném prostoru nemohli dýchat
 • k dnešnímu dni se po Měsíci procházelo celkem 12 pozemšťanů – byli to všechno Američani, ale žádný z nich se neproslavil tak, jako Neil Armstrong

Podívejte se na další videa o malém vesmírném badateli a cestovateli:

https://youtu.be/C3CoOgHxsAk

https://youtu.be/x9MqiQoIzJc

Příště se můžete těšit na přírodovědný úkol. Hanka

 

 1. ZÁBAVNÉ POKUSY

Dnešní slíbený 16. pokus je přírodovědný – ŽÍŽALÍ.

Jak jistě děti víte, žížala žije v zemi a je velmi důležitá. Protože vytváří svým pohybem v půdě kanálky a tím hlínu provzdušňuje. Také polyká hlínu s potravou (hnijící listí a uhynulí živočichové) a z těla vylučuje výměšky s velkým obsahem humusu – tím hnojí půdu. Většinu svého života stráví pod zemí a vylézají na povrch za deštivého počasí. A jsou potravou pro ptáčky: kosy, drozdy, špačky a pro krtky, hady, žáby, slimáky.

Váš přírodovědný pokus: ŽÍŽALÍ FARMA

 

připravte si žížaly, hlínu, písek, vodu

 • do sklenice střídavě sypte hlínu a písek (vrstvy vysoké asi 4 cm), můžete mezi vrstvy vložit několik spadlých listů
 • hlínu trochu zalijte vodou
 • na hlínu položte žížaly a pozorujte, co se bude dít

Co můžete vypozorovat? Můžete se osobně přesvědčit o důležitosti žížaly v přírodě – jak provzdušňuje a hnojí půdu. Můžete pozorovat, jak se žížaly pohybují, což může být pro vás velmi zábavné.

PROSÍM, VRAŤTE BRZY ŽÍŽALY ZPÁTKY DO PŘÍRODY.

Podívejte se na video na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PS22hD-H-XA

Příště vás čeká další badatelský úkol, a to vesmírný.

Hanka

 

 

 

 1. ZÁBAVNÉ POKUSY

Dobrý den milé děti,

už víte novinku, že se už narodilo první čápátko? Za pár dnů se vylíhnou i ostatní. Tak je pečlivě sledujte na: http://capi.itbusiness.cz/.

Dnešní 15. úkol je TURISTICKÝ. Dnes vám chci napsat další pověst z našeho kraje, kde je mnoho krásných míst k vidění. Pokud chcete jít na hrad Kost přes Osek a Střehom, musíte projít jedním ze tří malebných údolí okolo hradu Kost – a to údolím PLAKÁNEK. Tento netradiční název určitě vybízí k vymýšlení pověstí, jak tento název vlastně vznikl. Pověstí o původu názvu údolí Plakánek je několik, jenom se liší v tom, čí nářek a pláč se údolím nesl…

 

Jak údolí Plakánek dostalo svoje jméno

Údolím Plakánek protéká říčka Klenice a po jeho březích se tyčí do výše pískovcové skály. Tam, kde se dneska nachází malebná vesnička Střehom, stával kdysi dávno uprostřed hlubokých lesů hrad. A tam žil statečný a vážený rytíř, který měl jedinou dceru. Byla krásná a o její kráse se vypravovalo široko daleko. Proto se nemůžeme divit, že si její přízeň chtěli získat šlechtici z okolí.

Ale tato dívka měla ráda chudého mladíka, se kterým se tajně scházela v lese, aby o nich nevěděl její přísný otec. Až jednou náhoda všechno prozradila … Pán hradu odjel na několik dní k příteli.  Musel se neplánovaně vrátit domů pro zapomenuté důležité listiny. A nedaleko svého hradu spatřil v lese svou dceru, jak se prochází s neznámým mladíkem… Nastalo boží dopuštění, dcera prosila, plakala, ale nic nepomohlo. Od tohoto dne nechal otec svou dceru střežit – proto se zřejmě tato vesnička jmenuje STŘEHOM.

Už nikdy se dívce a mladíkovi nepodařilo setkat se. Mladík se smutně toulal po lesích, obcházel kolem hradu a marně hledal dívku svého srdce, plakal a plakal… Z jeho slz kolem údolíčka vyrostly skály, ve kterých prý bývá zvláště za letních bouří slyšet nářek a pláč. Proto se toto údolíčko nazývá PLAKÁNEK.

 

Přeji vám hodně krásných společně strávených chvil s vašimi nejbližšími, ať už doma, na zahradě nebo právě na výletě. Příště se těšte na badatelský úkol. Hanka

 

    9. ZÁBAVNÉ POKUSY

Dobrý den malí i velcí přírodovědci,

dnešní 12. úkol je POZNÁVACÍ. Podívejte se, kde na této stránce najdete květy: jahodníku obecného, smetánky lékařské (pampelišky), jabloně domácí, sedmikrásky chudobky, řepky olejky a hrušně obecné. Pokud jste všechno zvládly, můžeme pokračovat.

 

 

 

 

Následuje 13. úkol – ČTENÁŘSKÝ

OPYLOVÁNÍ ROSTLIN – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  VČELÍ  PRÁCE!

Mnoho z nás si myslí, že nejdůležitější prací včeliček je VÝROBA MEDU. Ale není to pravda. Mají ještě jednu mnohem důležitější práci a tou je OPYLOVÁNÍ ROSTLIN. V přírodě vidíme nejčastěji, jak včeličky poletují z květu na květ a sosáčkem se dobývají dovnitř. Přitom sají sladký nektar (šťávu) z květů a pyl se jim přitom zachytává na těle a na nožičkách. A takto přenášejí pyl z květu na květ a dochází k opylování rostlin.

Aby včelka přiletěla, musí ji květina nějak nalákat. Proto se krásně barevně vystrojí, přidá trochu vůně a uvnitř květu vytvoří maličkou kapičku sladké šťávy, které se říká nektar. A tuto kapičku dostávají včelky od kvítku jako odměnu za opylování květů.

Bez opylování květů by na rostlinách nevyrostla semena a poté bychom si nemohli na podzim utrhnout jablíčko nebo hrušku anebo v červnu třešně a jahody na báječnou bublaninu :-).

Včeličky neopylují jenom ovocné stromy, ale také velké množství ostatních rostlin – od velkých stromů až po malé rostlinky. Jejich zásluhou máme na polích a na zahradách větší úrodu a pro nás všechny i DOSTATEK JÍDLA.

Bez opylování by v přírodě nebylo takové velké množství různorodých rostlin, které mimo jiné pro nás VYTVÁŘEJÍ KYSLÍK.

V přírodě je prostě všechno spojeno se vším.

 

 1. úkol: SPOLEČNĚ STRÁVENÉ CHVÍLE: videa na ČT edu: MOJE ZAHRÁDKA:

https://edu.ceskatelevize.cz/stromy-jablon-od-zimy-do-podzimu-5e44192017fa7870610ed40c

https://edu.ceskatelevize.cz/vcely-a-med-5e44192817fa7870610ed4b3

 

ZAJÍMAVOSTI pro malé i velké:

Víte, že na třešňové květy přilétají včelky ráno, protože v té době obsahují nejvíce nektaru? A že na jabloňové ze stejného důvodu přilétají naopak odpoledne?

Příště na vás čeká TURISTICKÝ ÚKOL. Hanka

 

 

8.ZÁBAVNÉ POKUSY

Dobrý den malí i velcí badatelé,

dnešní úkol trochu navazuje na minulý VESMÍRNÝ ÚKOL, kde jsme si povídali o planetě Zemi a její zemské přitažlivosti, která nás drží při zemi.  Takže, dnešní 11. úkol je BADATELSKÝ – MAGNETICKÝ.

MAGNET je velmi zvláštní těleso. Má svoji vlastní sílu, díky které přitahuje k sobě železné předměty. Magnet má okolo sebe vlastní magnetické pole se dvěma póly – severní a jižní. A planeta Země je v podstatě také veliký magnet.

POKUS: MAGNETICKÉ AUTÍČKO

Potřebujete: lehčí plastové autíčko nebo traktůrek (raději lehčí – plastové), 2 magnety, oboustranná páska

Vysvětlení: Jak víte, dva magnety se jednou stranou přitahují a druhou stranou odpuzují. Těmto stranám říkáme magnetické póly – severní, jižní.  Opačné póly magnetů se přitahují, zatímco dva stejné póly se odpuzují. Této vlastnosti magnetů můžeme využít pro konstrukci zajímavého pohonu autíčka (traktůrku).

Postup: Na autíčko (traktůrek) přilepte oboustrannou páskou magnet a druhým magnetem se přibližujte …

 

 

 

 

Vysvětlení pokusu: traktůrek se bude před magnetem buďto odtahovat (díky odpudivé síle stejných magnetických pólů) nebo se bude přitahovat (díky přitažlivé síle opačných magnetických pólů).

 

POKUS: DOKÁŽEŠ VYTÁHNOUT MINCI Z VODY A NENAMOČIT SE ?

Co potřebujete? skleničku (raději slabší se slabším dnem), magnet, minci nebo  zavírací špendlík nebo také kancelářskou sponku

Postup: Nejdříve nalijte vodu do sklenice, vhoďte do ní cokoli kovového a snažte se magnetem kovový předmět vytáhnout, aniž byste si namočili ruku.  Zkoušejte to tak dlouho, až se vám to povede …

 

 

Magnety mají v našem životě velké využití:

 • KOMPAS k určení světových stran
 • MAGNETICKÁ REZONANCE – v lékařství při diagnostice nemocí
 • MAGNETICKÝ PROUŽEK U PLATEBNÍCH KARET, kde jsou zakódovány údaje o majiteli karty aj.

Příště se těšte na přírodovědný úkol. Mám ještě jeden soukromý vzkaz pro Ráďu – počkáme na tebe s instalací hmyzího domečku 🙂 Hanka.

 

 

 1. ZÁBAVNÉ POKUSY

Dobrý den malí i velcí průzkumníci vesmíru, jak jsem slíbila, tak i plním. Dnešní – už 8. úkol je VESMÍRNÝ – OPAKOVACÍ. Pro předškoláky je to opakování, menší děti se dozvědí něco nového.

Co už víme o VESMÍRU?

 • je to všechno, co nás obklopuje: Země, Měsíc, sluneční soustava s planetami a měsíci, hvězdy, komety, asteroidy (planetky), meteority, ….
 • je nekonečný, je v neustálém pohybu a každým dnem roste
 • ve vesmíru je naprostá tma, žádná planeta nesvítí, ale osvětluje je Slunce
 • je to už stařičký pán – na narozeninovém dortu by musel sfouknout 14 miliard svíček!

 

Co už víme o SLUNCI?

 • je to naše nejbližší hvězda – obrovská žhavá koule, která si nikdy neodpočine – svítí a hřeje nepřetržitě už 5 miliard let
 • pro nás pozemšťany má obrovský význam – bez Slunce by nebyl život na naší planetě, díky ní zde rostou květiny a stromy, žijí živočichové a také my lidé

Co už víme o SLUNEČNÍ SOUSTAVĚ?

 • je to velká rodina 8 planet, trpasličích planet, 150 měsíců planet – obíhají okolo Slunce
 • patří sem: MERKUR, VENUŠE, naše planeta ZEMĚ, MARS, JUPITER, SATURN, URAN, NEPTUN

Co už víme o naší planetě ZEMI?

 • je to jediná planeta Sluneční soustavy, kde existuje život díky tomu, že zde jsou vhodné podmínky pro život: je zde dostatek vody a vzduchu, není zde ani příliš chladno, ani moc teplo
 • z vesmíru vypadá jako modrá koule – díky všem oceánům, které pokrývají více než ¾ povrchu
 • stálým průvodcem Země je Měsíc
 • díky zemské přitažlivost, která všechno přitahuje, se na Zemi udržíme a neuletíme do vesmíru
 • Země není úplně dokonale kulatá, na pólech je lehce zploštělá
 • zmenšený model Země se nazývá glóbus

 

 

 

Proč trvá den 24 hodin?

 • planeta Země se otáčí kolem své osy a tento její pohyb určuje náš pozemský den a noc, trvající 24 hodin

Za jak dlouho oběhne Země kolem Slunce?

 • Země oběhne Slunce kolem dokola za 365 dní, 6 hodin a 9 minut – a to je 1 rok, jednou za čtyři roky je rok přestupný s 366 dny

Teď si můžete prostřednictvím NÁZORNÉHO POKUSU zopakovat, JAK FUNGUJE STŘÍDÁNÍ DNE A NOCI, předškoláci si určitě vzpomenou na Bořka stavitele:-)

 • doprostřed stolu postavte lampu a vedle ní (asi 30 cm) umístěte glóbus (pokud nemáte, stačí nějaký míč), na kterém si viditelně označte polohu naší republiky (my jsme měli Bořka stavitele)
 • rozsviťte lampu a nastavte glóbus (míč) tak, aby vyznačený bod naší republiky byl celý ve stínu = u nás je noc a my spíme
 • potom začneme globusem pomalu otáčet – od východu k západu – a začne na naši republiku dopadat světlo = u nás začíná svíta, je ráno
 • dalším pootočením globu o čtvrtinu bude světlo dopadat kolmo na naši republiku = u nás je poledne
 • po další čtvrt otáčce bude na naši republiku svítit světlo ze strany – od západu k východu – sluníčko zapadá = u nás je večer
 • a takto to jde pořád dokola ….

A protože nejsem pravý odborník na toto téma, mám pro Vás 9. úkol –  VESMÍRNÝ – ZÁBAVNÝ A  POUČNÝ: podívejte se na krásná videa od Evropské vesmírné agentury ESA:

https://youtu.be/dxbOUNgukPY

https://www.youtube.com/watch?v=x9MqiQoIzJc

https://youtu.be/BuCHbTphqtU

https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0

Přeji malým i velkým badatelům hodně zábavy a poučení. Hanka

 

6. ZÁBAVNÉ POKUSY

Dobrý den milé děti,

už jste se mamkou nebo taťkou podívali na čapí hnízdo u Mnichova Hradiště na: capi.itbusiness.cz ? Jestli ještě ne, tak se podívejte a uvidíte tam čapí maminku nebo tatínka, jak sedí na pěti vajíčkách. Zřejmě už to jsou všechna snesená vajíčka a taťka s mamkou se nyní poctivě střídají v zahřívání. Můžeme je občas pozorovat a budeme čekat, až se čápata vylíhnou …. Pokud budete mít štěstí, tak vajíčka uvidíte a můžete je zkusit spočítat.

Jak jsem Vám minule slíbila, mám dnes pro Vás připraven další, a to už 7. úkol: BADATELSKÝ. Tento pokus je úplně jednoduchý, vyzkoušet si jej mohou i malé děti s maminkou nebo tatínkem. Jmenuje se:

SKÁKAVÉ BRUSINKY

Přichystejte si: 3 skleničky, perlivou minerální vodu, jemně perlivou minerální vodu, vodu z kohoutku, brusinky

 • do každé skleničky dejte jednu vodu (perlivou, jemně perlivou a z kohoutku)

 • pozorujte, kolik bublinek je na stěnách

 • do každé skleničky dejte brusinku (nebo rozinku) a pozorujte, co s děje s brusinkami

Ve které láhvi je nejvíce bublinek? Která voda obsahuje nejvíce vzduchu?

INFORMACE PRO RODIČE A PRO DĚTI

Pozorováním zjistíme, že nejvíce bublinek je na brusinkách v perlivé vodě. Nejméně pak v kohoutkové vodě. Bublinky ve vodě jsou vlastně rozpuštěný vzduch, který je při stáčení minerálních vod do lahví kvůli lepší chuti uměle natlačen. Brusinky se ve vodě vznáší díky bublinkám se vzduchem, které ji nadnáší, protože vzduch je lehčí než voda. Díky tomu jsou brusinky „skákavé“.

Proto zkoušejte, pozorujte a povídejte si o všem s maminkou nebo tatínkem.

Těšte se na příští Zábavný pokus, bude vesmírný… Hanka

 

5. ZÁBAVNÉ POKUSY

Dobrý den milé děti a rodiče,

venku je krásné počasí, sluníčko láká ven a chodíte s rodiči na procházky, jezdíte na kole, hrajete si na zahradě. Další 6. úkol je proto TURISTICKÝ. Až půjdete nebo pojedete na kole do lesoparku pod Humprechtem, dojděte nebo dojeďte cestičkami až ke studánce a vzpomeňte si na pověst O hadí studánce, kterou pozorně poslouchejte. Pověst i omalovánku jsem čerpala z publikace: Dvanáct pověstí Českého ráje.

A víte, jaký je rozdíl mezi pověstí a pohádkou? POHÁDKA – je příběh, jak ho znáte z pohádkových knížek, které Vám čtou maminky, babičky nebo paní učitelky – vystupují zde nadpřirozené i lidské bytosti, zvířata a dobro vítězí nad zlem. POVĚST – je vlastně také pohádka, ale je v ní nějaká historická postava, nějaké určité místo, může to být třeba celé historické území, krajina, strom, balvan a nebo studánka, jak se o ní vypráví právě v této pověsti.

Teď už si pohodlně sedněte a poslouchejte:

POVĚST O HADÍ STUDÁNCE

Nedaleko Sobotky v lesoparku pod zámkem Humprecht se nachází hadí studánka. A o ní vypráví tato pověst:

Kdysi dávno žila na Humprechtu mladá zámecká paní Eliška se svým synem Petříkem. Jeho otec zahynul v boji a zanechal po sobě velké bohatství. Petřík byl ještě malý na to, aby vládnul. Proto se o svůj kraj spravedlivě starala jeho matka Eliška a žilo se jim dobře.

Jednoho dne zámek navštívili příbuzní. Eliška z jejich řeči poznala, že jenom touží po jejich bohatství a majetku a dostala strach. Proto celé bohatství s Petříkem odvezla ke studánce. Tam všechny cennosti naházela do studánky a za chvilinku všechny zmizely pod hladinou. Nakonec tam zmizela i Petříkova korunka.

Když se vrátili zpět na zámek, všichni příbuzní už byli pryč, protože na zámku nic cenného nenašli. Petřík si uvědomil, že tím maminka zachránila jeho i celý kraj. Petřík vyrostl v dospělého muže, který celému kraji vládl moudře a spravedlivě. Poklad ve studánce zůstal, protože ho nikdy nepotřeboval. Vystačil si totiž jenom s laskavostí a dobrým srdcem.

O studánce se dodnes říká, že ji stráží had se zlatou korunkou. Ten se tam prý každý slunečný den vyhřívá a střeží její poklady. A až jednou přijde moudrý a spravedlivý člověk, který nosí své bohatství v srdci a ne v kapse, položí mu had korunku k nohám. A tak získá poklad ukrytý pod sypkým pískem a stane se novým spravedlivým vládcem kraje….

Milé děti, teď mám pro Vás pár otázek, aby se maminka nebo tatínek přesvědčili, jestli jste pozorně poslouchaly:

 • Jak se jmenovala zámecká paní na zámku Humprecht?

 • Jak se jmenoval její syn?

 • Co ještě zámecká paní hodila do studánky mimo veškerého bohatství?

 • Za jakého počasí se u studánky vyhřívá had?

Líbila se Vám tato pověst? Dobře si ji zapamatujte, a když někdy půjdete okolo studánky, podívejte se, jestli se tam nevyhřívá had s korunkou.

Někdy příště zkusím převyprávět pověst z jiného blízkého místa, abyste mohli jít na společný rodinný výlet.

Moji milí badatelé, těšte se na další úkol. Mějte se sluníčkově a opatrujte se.

Hanka

4. ZÁBAVNÉ POKUSY

Dobrý den, malí a velcí badatelé,

jak jsem Vám minule slíbila, mám připravený již 5. úkol: BADATELSKÝ. Myslíte, že dokážete jedinou kapkou rozpohybovat barvy? Určitě se Vám to povede. A pokud ne, tak to zkusíte znovu. Ve školce si říkáme, že pokus se nemusí povést. Je to prostě jenom pokus….

A ten dnešní se jmenuje: MRAMOROVÉ MLÉKO a je úplně jednoduchý, takže si jej mohou vyzkoušet s rodiči všechny děti – malé i velké.

Potřebujeme:

mléko (raději tučnější), potravinářské barvy, saponát, talíř nebo nějaké víčko, špejli nebo párátko, mléko, vodu

Postup:

 • PŘIPRAVTE SI VŠE POTŘEBNÉ

 • NALIJTE NA TALÍŘ MLÉKO

 

    DO MLÉKA NALIJTE POSTUPNĚ POTRAVINÁŘSKÉ BARVY ROZPUŠTĚNÉ VE VODĚ

 • DO BAREV PONOŘTE ŠPEJLI NAMOČENOU V SAPONÁTU (NEBO TAM KÁPNĚTE PŘÍMO Z LÁHVE) A SLEDUJTE, JAK SE BARVY ZAČÍNAJÍ ROZESTUPOVAT DO STRAN


   VYSVĚTLENÍ POKUSU PRO RODIČE:

Mléko obsahuje tuk a saponát tuk rozpouští. Díky saponátu narušíme – snížíme povrchové napětí mléka a barvy se rozplynou a promísí se s mlékem. V mléce ale také díky saponátu dojde k oddělení tuků a díky tomu vzniknou v mléce proudy, které barvy takhle nádherně promísí.

JINÁ VARIANTA POKUSU: Místo barev můžete nasypat na hladinu mléka třeba koření – červenou papriku, skořici, pepř apod.

Zdravím všechny malé badatele a už si chystám pro Vás další úkol. Hanka

     ZÁBAVNÉ POKUSY 3

Dobrý den malí přírodovědci, dnešní 4. úkol je POZNÁVÁCÍ:

prosím rodiče, přečtěte dětem následující text. Děti, pozorně poslouchejte a snažte se odpovědět na otázky za textem. Potom si společně o těchto ptačích rekordmanech můžete vypravovat nad obrázky. Prosím rodiče, přibližte dětem míry a váhy uváděné v textu, aby si jejich velikost a hmotnost dokázaly představit.

Ptačí rekordy

Největším žijícím ptákem na celé Zemi je pštros dvouprstý. Tento velký pták nelétá, jenom běhá. Může mít až 130 kg váhy a může být až 2,5 m vysoký. Protože je to největší pták, tak snáší i největší vejce. Pštrosí vejce je veliké jako 20 slepičích vajíček. Je to skvělý běžec, dokáže běžet rychlostí 70 km/hod. – přibližně stejně rychle jako když jedete s mamkou a taťkou autem na výlet.

Nejmenším ptáčkem na světě je kolibřík, který žije na ostrově Kuba a jmenuje se kalypta nejmenší. Je to opravdu prcek mezi prcky – je menší než 6 cm a váží pouhé 3 gramy. Proto také snáší nejmenší vajíčka – jsou menší než kávová zrnka! Kolibříci jsou známi svojí schopností „stát“ v letu na místě a při tom sát nektar z květů. Je to také jediný pták, který umí létat pozpátku.

Nejrychlejším ptákem na světě (ale i zvířetem vůbec) je sokol stěhovavý. Létá rychlostí 250 km/hod. Ale při střemhlavém letu, kdy se vrhá z velké výšky na svoji kořist, tak letí super rychlostí až 360 km/hod. To je ale rychlost! Vždyť stejnou rychlostí jezdí i vysokorychlostní supervlak, třeba v Japonsku.

Poslouchali jste pozorně? Tak to dokážete odpovědět na tři otázky.

· Největší pták: pštros dvouprstý snáší samozřejmě také největší vajíčka. Kolik malých slepičích vajíček by se vešlo do toho pštrosího?

· Umí kolibříci létat pozpátku?

· Jak se jmenuje nejrychlejší pták (i zvíře vůbec) na světě?

Zdravím vás a těším se na příští úkol, budeme bádat a přemýšlet.

Hanka

 

                                     ZÁBAVNÉ POKUSY 2

Už jste se podívali s taťkou nebo mamkou na čápy na hnízdě u Mnichova Hradiště? Pokud ne, tak se podívejte na adresu: capi.itbusiness.cz. Mám pro vás novinku, samička už se střídá se samečkem v zahřívání vajíčka. Ale určitě to nebude jediné vajíčko, ještě pár jich samička snese.

Nyní mám pro vás další – 2.úkol: TIPOVACÍ

Kolik vajíček celkem čapí maminka snese? Tipněte si. Odpověď bude pro vás lehčí, pokud jste si přečetli předcházející úkol.

Až nebude venku hezky, podívejte na videa na ČT déčko, abyste lépe poznali život čápů, a to na adrese : https://decko.ceskatelevize.cz/ptaci-rodinky. Podívejte se postupně na všechny 4 díly v tomto pořadí: Čapí námluvy, Čápovic zlatíčka, Čapí dobroty, Ptačí hrdinové se loučí. Uvidíte tam a poslechnete si mnoho zajímavého o čápech. Přeji vám při sledování hodně zábavy a poznatků.

A je tu další – 3. úkol: HÁDANKOVÝ (mohu jenom napovědět, že odpovědí bude vždy nějaký ptáček)

· Chodí v koruně, král není, nosí ostruhy, rytíř to není, má šavli, husar to není, k ránu budívá, ponocný není. Kdo je to?

· Znám jednoho ptáčka, dobrého zpěváčka, černý nosí fráček, žlutý má zobáček. Kdo je to?

· Jede, jede panáček, má placatý zobáček, kde voděnka crčí, tam nosejček strčí. Kdo je to?

· Vznešeně si vykračuje, vějířem se ovívá, nad jiné se povyšuje a je pyšný protiva. Kdo je to?

· Běží kolem sestřička, žluťoučká je celičká, naše máma slepice, sezobala nejvíce. Kdo jsem?

(Odpovědi pro maminky a tatínky, prosím čtěte pozpátku J : tuohok, sok, anhcak, váp, eřuk)

Sledujte naše webové stránky i nadále, najdete zde mnoho zajímavého:-)

Hanka

 

ZÁBAVNÉ POKUSY 1

Dobrý den milé děti, milí rodiče, prarodiče a sourozenci našich dětiček,

vzhledem k současné situaci, kdy nemůžeme chodit do školky, budeme pokračovat v Zábavných pokusech i na našich webových stránkách.

Naše pokusy nejsou samozřejmě určeny jenom předškolákům, jsou k dispozici pro všechny děti, které se chtějí něco dozvědět, mají rády přírodu a chtějí něco nového vyzkoušet… Tak a jdeme na to…

 1. den : Čáp nelétá přes moře

Možná jste při vašich vycházkách nebo při hrách na zahradě zahlédli na obloze letět většího ptáka, než jakého znáte od krmítek. Tím ptákem je ČÁP BÍLÝ:

 • je to pták vysoký více než 1 metr, který se od jara do podzimu prochází pomalými dlouhými kroky kolem vod, oranic a mokrých luk a vyhlíží si něco k snědku: myšky, krtky, hmyz, žáby, žížaly, ryby nebo i ptačí vajíčka
 • čápi se k nám vrací z Afriky, jižní Asie nebo jižní Evropy v březnu nebo dubnu, ale nelétají přes moře, jak známe z písničky nebo přísloví – létají přes pevninu, kde využívají teplých stoupavých proudů a plachtí, aby šetřili na dlouhé cestě do hnízdiště své síly
 • stavějí si hnízda na komínech nebo na sloupech, kde jim lidé připravují kola od vozu
 • do hnízda samička snese okolo 5 vajec, oba rodiče se při zahřívání vajíček pravidelně střídají a o krmení mláďat se také dělí
 • asi po 2,5 měsících mláďata poprvé vylétají z hnízda a spolu s rodiči na konci léta odlétají za teplem na zimoviště

Chcete vidět, jak to vypadá v takovém ptačím hnízdě, z jaké výšky na nás čápi shlížejí dolů­ … tak se společně podívejte na ptačí hnízdo (už s čapím taťkou a mamkou) v Mnichově Hradišti: http://capi.itbusiness.cz/.

Těším se na Vás příště, sledujte naše stránky

Hanka

 

 

VYRÁBĚNÍ

 

 

 

PRACOVNÍ LISTY