Mateřská škola Sobotka -

KRITÉRIA K ZÁPISU

Kritéria k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022, podle nichž se bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů :
Do Mateřské školy, Sobotka budou přijaty :
1. děti s trvalým pobytem v Sobotce ( v případě cizinců s pobytem v Sobotce), které do 31.8.2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku.
V případě volné kapacity:
2. děti s trvalým pobytem mimo Sobotku, které do 31.8.2021 dasáhnou nejméně třetího roku věku ( od nejstarších po nejmladší)
3. děti s trvalým pobytem v Sobotce mladší tří let, nejdříve však pro děti od dvou let ( od nejstarších po nejmladší).