Mateřská škola Sobotka -

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

od 2. května do 16.května 2021

 

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost bude ke stažení na webových stránkách, nebo bude možné si ji od 1.4.2021 ( po předchozí telefonické domluvě – tel. 722 944 346) vyzvednout přímo v mateřské škole.

Součástí žádosti je potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte, nebo doložení dokladu, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Toto potvrzení se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2021 pěti let.

K žádosti je nutné doložit kopii rodného listu dítěte ( po domluvě lze okopírovat v mateřské škole).

Žádost  je možné do MŠ doručit těmito způsoby:

  • Zasláním do datové schránky mateřské školy: ID datové schránky: j9dkzi4
  • Držitelé elektronického podpisu: emailem s uznaným elektronickým podpisem (POZOR, není to obyčejný e-mail) na e-mail mateřské školy: Ms.sobotka@seznam.cz
  • Doručením Českou poštou na adresu: Mateřská škola, Sobotka, Jičínská 435, 507 43 Sobotka
  • Osobním podáním ve škole ( aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy – nutná telefonická domluva – tel. 722 944 346