Mateřská škola Sobotka -

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

2. 5. – 16. 5. 2020

Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců

 

Do mateřské školy, prosím, doručte:

  1. Žádost (pdf)
  2. Čestné prohlášení o očkování (doc)

Žádost i Čestné prohlášení je možné stáhnout pod výše uvedenými odkazy, nebo si je po předchozí telefonické domluvě vyzvednout v MŠ.


K žádosti a prohlášení o očkování ještě přiložte:

  • kopii rodného listu dítěte
  • kopii očkovacího průkazu


V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, je nutné kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

U dětí, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání (děti, které do 31.8.2020 dosáhnou nejméně pátého roku věku),
prohlášení ani kopii očkovacího průkazu není třeba přikládat.

 

Žádost s přílohami je možné do MŠ doručit těmito způsoby:

  • Zasláním do datové schránky mateřské školy: ID datové schránky: j9dkzi4
  • Držitelé elektronického podpisu: emailem s uznaným elektronickým podpisem (POZOR, není to obyčejný e-mail) na e-mail mateřské školy: Ms.sobotka@seznam.cz
  • Doručením Českou poštou na adresu: Mateřská škola, Sobotka, Jičínská 435, 507 43 Sobotka
  • Osobním podáním – POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ

 

Volejte na telefon: 722 944 346
Na tento telefon se obracejte i s případnými dotazy.

 


KRITÉRIA K PŘIJETÍ BUDOU PO DOMLUVĚ SE ZŘIZOVATELEM ZVEŘEJNĚNA NA www.mssobotka.cz,
ve vývěsce MěÚ Sobotka a na vstupních dveřích budovy MŠ.