Mateřská škola Sobotka -

KRITÉRIA K PŘIJETÍ

do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Sobotka

 

Do mateřské školy budou přijaty:

 1. děti, které do 31.8.2020 dosáhnou nejméně pátého roku věku, na které se vztahuje
  povinné předškolní vzdělávání ( § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.), s trvalým pobytem
  v Sobotce ( v případě cizinců s pobytem v Sobotce)

 2. děti s trvalým pobytem v Sobotce ( v případě cizinců s pobytem v Sobotce), které do
  31.8.2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku

 3. děti s trvalým pobytem mimo Sobotku, které do 31.8.2020 dosáhnou nejméně třetího
  roku věku ( od nejstarších po nejmladší)

 4. děti s trvalým pobytem v Sobotce mladší tří let, nejdříve však pro děti od dvou let