Mateřská škola Sobotka -

HUDEBNĚ VZDĚLÁVACÍ HRY SE ZUŠ

30. 1. 2024
Paní učitelky ze ZUŠ v Sobotce MgA. Markéta Erbesová, DiS. a Miroslava Mrkáčková, DiS. navštívily třídu Broučků
 a Včeliček s hudebně vzdělávací interaktivní ukázkou hry na kytaru a housle. Děti mohly vše vyzkoušet
 a společně paní učitelky doprovodit hrou na Orffovy nástroje. Mnohokrát děkujeme za překrásnou hudební ochutnávku
 a další možnosti vzdělávání v hudební oblasti.