Mateřská škola Sobotka -

KNIHA-TO JE VĚC!-BROUČCI

21. 12. 2023
Dne 20. 12. 2023 proběhla návštěva dětí ze 4. třídy ( pí. uč. Jirásková ) ze ZŠ, které přišly navštívit děti z mateřské školy ze třídy Broučků. V této třídě probíhá celoroční projekt “ KNIHA- TO JE VĚC „.
Nejprve se všechny děti společně přivítaly a následoval krátký program připravený od dětí z MŠ ze třídy Broučků. Obsahoval ukázku z vánočního pásma – básničky a říkanky s pohybem: „Brouček „, “ Hádali se čerti „, “ Vločka“, “ Vánoční těšení „, “ Kapr ve vaně“  a vánoční koledy: „Jak jsi krásné neviňátko „, “ Pásli ovce valaši“.
Dále následovala krátká četba z knížky “ ČEKÁNÍ NA VÁNOCE “ ( A. Popprová ), kterou přečetla paní učitelka od Broučků.
Na závěr si děti ze ZŠ mohly vyrobit Anděla u nás ve třídě. Do této činnosti se všechny děti zapojily s nadšením a anděly si mohly odnést i domů. Následovalo rozloučení, popřání krásných vánočních svátků a předání vánočních přáníček do ZŠ, jenž vyrobily děti od Broučků.
Těšíme se na další setkání.