Mateřská škola Sobotka -

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

1. 6. 2022

Ve středu 1.6.2022  děti ze všech tříd oslavily „den dětí“.

Paní učitelky si pro děti ze třídy Včeliček připravily sportovní aktivity na zahradě MŠ. Po splnění všech úkolů čekala na malé sportovce sladká odměna.

Krtečci se vydali na stopovanou v okolí mateřské školy.

Broučci si dopoledne zpříjemnili procházkou po Sobotce a návštěvou Šolcova statku. Také na ně čekalo sladké zakončení v cukrárně.

Děti ze třídy Sluníček si užily malování v přírodě a také si na závěr pochutnaly na nanuku.