Mateřská škola Sobotka -

NÁVŠTĚVA U PROFESIONÁLNÍCH HASIČŮ V JIČÍNĚ

31. 5. 2024
Už dlouho jsme se společně s dětmi těšili na návštěvu Hasičského záchranného sboru ČR – pracoviště v Jičíně, která se uskutečnila ve čtvrtek 30. května 2024.
Hasiči pro si děti připravili několik stanovišť a všechny čtyři třídy se u jednotlivých činností vystřídaly. Děti si během dopoledne si vyzkoušely hašení, svezly se hasičským autem, nechaly se vyvézt plošinou na žebříku hasičského auta a viděly, jak se vyprošťují zranění z auta při automobilové nehodě. Také si prohlédly vybavení hasičských aut, viděly hasičskou výstroj, povídaly si o tom, jak probíhají zásahy hasičů v terénu a kde všude hasiči zasahují. Děti prožily naučné a zároveň i zábavné dopoledne, kdy si vše mohly vyzkoušet a osahat. Měly tak možnost blíže poznat zajímavou a zároveň velmi náročnou a zodpovědnou práci hasičů. Věříme, že takto prožité dopoledne přivede alespoň několik dětí k práci dobrovolných nebo v budoucnu i profesionálních hasičů.
Tímto chceme všem jičínským hasičům poděkovat za profesionální a trpělivý přístup k našim dětem. Při loučení jsme rádi přijali pozvání i na příští rok.