Mateřská škola Sobotka -

PODZIMNÍ POLYTECHNICKÁ DÍLNIČKA U VČELIČEK

23. 10. 2023

PODZIMNÍ POLYTECHNICKÁ DÍLNA U VČELIČEK
Ve čtvrtek 19. října 2023 pořádala třída Včeliček Podzimní polytechnickou dílničku, a to nejenom pro své rodiče, ale i pro rodiče a děti od Krtečků. Během odpoledne si mohli společně vyzkoušet zatloukání hřebíků, šroubování, řezání ruční pilkou, vrtání vrtačkou. Odměnou za jejich dílenské práce jim byl krásný medvídek ze dřeva. Děti s rodiči si také mohli zkusit programovat robotickou včelku Bee-bot a sestrojit elektrický obvod ze stavebnice Boffin. A pokud jim zbyl ještě čas, mohli si skládat různé tvary a dopravní prostředky z magnetické stavebnice Magformers. Děti ukázaly rodičům, jaké stavebnice a robotické pomůcky ve školce mají a jak je umí používat.
Akce je realizována za podpory Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s.