Mateřská škola Sobotka -

PŘÁNÍ BABIČKÁM K MDŽ-SLUNÍČKA

12. 3. 2023

Ve středu 8.3.2023 se děti ze třídy Sluníček vydaly za babičkami do DPS v Sobotce. K příležitosti MDŽ nejen babičkám, ale i dědečkům zazpívaly písničky, zarecitovaly básničku a nakonec předvedly i taneček. Pochváleny byly jak seniory, tak i panem starostou. Nakonec si děti pochutnaly na dobrotách, které pro ně babičky připravily.