Mateřská škola Sobotka -

PROJEKTOVÝ DEN STAVITEL MĚSTA / MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

23. 4. 2022

Ve středu 20. dubna 2022 se ve třídě Krtečků uskutečnil projektový den STAVITEL MĚSTA. Děti si povídaly o tom, v jakém městě bydlí a o budovách, které se ve městě nachází a jaké je jejich využití. Jedním z úkolů bylo poznávání piktogramů budov (nemocnice, lékárna, nádraží, hotel, restaurace, aquapark, základní škola, mateřská škola atd.). Pohybovou hrou se zpěvem „Postavíme domeček“ si názvy budov procvičily a poté již přišlo na týmovou práci: stavba komunikace z velkých puzzlů a následně i stavba důležitých městských budov z lega. Děti byly hravou formou vedeny k rozvoji logického myšlení, prostorového vnímání, samostatnosti, k týmové práci (spolupráce, dohoda a společné řešení problémů), rozvíjely jemnou motoriku a také pozitivní vztah k technickým oborům. Projektové dopoledne bylo zakončenou sportovním kláním družstev a hrou na kartografy a vytvořením mapy vlastního města.