Mateřská škola Sobotka -

PROJEKTOVÝ TÝDEN- POVOLÁNÍ

10. 5. 2024

Na přelomu dubna a května v naší školce probíhal projektový týden na téma Povolání. V pondělí 29. 4. za námi do školky přijel profesionální hasič z Jičína. Byl to tatínek našeho kamaráda Mikoláška ze třídy Broučků a dětem ukázal vybavení hasiče při zásahu a velmi poutavě vyprávěl o tom, jaká zvířátka už během své kariéry zachraňoval. S dětmi ve všech třídách se rozloučil pozvánkou k nim – profesionálním hasičům do Jičína. Rádi jsme pozvání přijali a už se moc těšíme. Ve třídě u Včeliček projekt pokračoval návštěvou Autoservisu pana Táborského, kde děti poznaly práci automechaniků. Na konci týdne za Včeličkami přišla maminka – veterinární lékařka. Nejdříve dětem vypravovala, jaká zvířátka dokáže léčit a potom si všechny děti vyzkoušely ošetřovat a obvazovat plyšová zvířátka. Dětem se projekt líbil, protože si o povoláních dospělých nemusely jenom vyprávět, ale také si je mohly vyzkoušet.