Mateřská škola Sobotka -

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

26. 5. 2020

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

v souladu s ust.§ 34 a ust. § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon v platném znění) v řízení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

                                               od školního roku 2020/2021

               přijati k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Sobotka

uchazeči s tímto registračním číslem :

 

registrační  číslo
                  1.                    31
                  2.                     4
                  3.                    17
                  4.                    18
                  5.                     3
                  6.                     8
                  7.                     5
                  8.                     2
                  9.                    27
                 10.                    23
                 11.                    28
                 12.                    24
                 13.                    13
                 14.                    26
                 15.                     1
                 16.                    11
                 17.                    12
                 18.                    15
                 19.                     6

 

Toto oznámení je vyvěšeno dne 27.5.2020 na vchodových dveřích budovy mateřské školy.

Dále je také 27.5.2020 zveřejněno na webových stránkách mateřské školy.

Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí  k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.