Mateřská škola Sobotka -

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

23. 1. 2024

                                          Tříkrálová sbírka

I naše mateřská škola se letos již podruhé aktivně zapojila do Tříkrálové sbírky, během které koledníci zpívají koledy a vybírají peníze na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci.

Když jsme se vrátili do školky po vánočních svátcích, děti ze třídy Včeliček nacvičily průvod Tří králů – oblékly se do kostýmů a potom už mohla Josef a Marie s narozeným Ježíškem, družina poutníků a Tři králové obejít s koledou všechny třídy mateřské školy, také navštívily paní kuchařky ve školní jídelně. A tímto začala naše Tříkrálová sbírka.

Už před vánočními svátky děti ze tříd Včeliček, Broučků a Krtečků pilně nacvičovaly písničky na Tříkrálový koncert, který se uskutečnil v den svátku Tří králů v sobotu 6. ledna 2024 v soboteckém kostele sv. Máří Magdalény. Ale ještě před koncertem jsme se mohli zúčastnit Tříkrálového průvodu v čele se Třemi králi, s velbloudem a dvěma koňmi a projít se přes náměstí až k DPS a nazpět ke kostelu. V zaplněném kostele se střídala jedna písnička za druhou, jedno vystoupení na různé hudební nástroje střídalo druhé… Na závěr jsme si všichni zazpívali koledu My tři králové. Potlesk patřil nejenom všem dětským vystupujícím, ale i všem, kteří přispěli do charitní kasičky.

V neděli 7. ledna 2024 jsme s dětmi ze třídy Včeliček, které si oblékly pláště Tří králů a papírové korunky, procházeli několika ulicemi Sobotky a koledovali, rozdávali drobné dárky a vybírali peníze do kasičky. Bylo nám velkým potěšením zažívat spolu s dětmi radost, když mladí i starší sobotečtí občané koledníkům otevírali svá srdíčka a dávali do kasičky peníze na potřebnou věc.

Ani na dědečky a babičky v DPS, se kterými se navštěvujeme i v průběhu roku, jsme nezapomněli. Na Tříkrálovou koledu jsme se za nimi vydali s celou třídou Včeliček v pondělí 8. ledna 2024. Babičky i dědečkové na nás už čekali a s radostí a úsměvem na tvářích přispívali do kasičky.

A poslední koledou, kterou jsme chtěli přispět k naplnění kasičky, byla Tříkrálová koleda s panem farářem Václavem Novákem v úterý 9. ledna 2024. Děti zpívaly koledu nejenom na Městském úřadě, ale také v obchodech na náměstí a společně rozdávali radost a požehnání.

Jsme moc rádi, že jsme se mohli aktivně zúčastnit vybírání peněz do charitní kasičky a tím přispět k záměru koupit pro seniory elektrickou cyklo rikšu, která bude uzpůsobena k vyjížďkám seniorů do blízkého okolí Sobotky a Libošovic. Uvědomujeme si, že Tříkrálová sbírka má nejenom prvotní význam pro zlepšení života našich seniorů, ale velký význam má také pro naše děti, které se naučí vnímavosti a empatii k seniorům.

Už se těšíme na další ročník, jehož součástí bychom chtěli zase být.