Mateřská škola Sobotka -

SNÍŽENÍ ÚPLATY

30. 4. 2021

                                                          Mateřská škola, Sobotka

 

          SNÍŽENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na měsíc duben 2021

       v souvislosti s mimořádným opatřením souvisejícím s ochranou před  

       onemocněním Covid – 19 ( krizové opatření č. 200 ze dne 26.2.2021)

 

Vzhledem k prodloužení platnosti usnesení vlády České republiky ze dne 26.2.2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, kterým se omezuje od 27.2.2021 provoz mateřských škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole  a v návaznosti na jednání vlády ČR dne 6.4.2021, kdy se od 12.4.2021 umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání jen dětem, které mají předškolní vzdělávání povinné a v bodě 14 přiloženého opatření dětem , jejichž zákonní zástupci jsou uvedeni v tomto bodě 14. a dále na jednání vlády ze dne 19.4. 2021, kdy se od 26.4.2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v Královéhradeckém kraji, stanovila ředitelka školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v souladu s § 6, odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. , o předškolním vzdělávání , v platném znění takto :

Celkem byl provoz Mateřské školy, Sobotka v dubnu 2021 přerušen po dobu 5 kalendářních dnů pro děti, které mají předškolní vzdělávání povinné a pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou uvedeni v bodě 14 usnesení vlády ČR. Jelikož je povinné předškolní vzdělávání  bezúplatné a provoz mateřské školy nebyl přerušen déle než 5 dní, úplata na měsíc duben 2021 pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou uvedeni v bodě 14 přiloženého opatření usnesení vlády ČR zůstává v plné výši, tj. 250 Kč.

Pro ostatní děti byl provoz mateřské školy přerušen po dobu 15 kalendářních dnů.

Ředitelka školy stanovila poměrnou část měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na měsíc duben 2021 ve výši 62 Kč.

Stanovená

částka pro

kalendářní

měsíc

Vyučovací

dny

celkem

Úplata za

1 den

provozu

Provoz MŠ

počet

vyučovacích

dnů

Přerušení provozu /

počet

vyučovacích

dnů

Platba /

poměrná

část

Přeplatek / bude vráceno
 

    250,- Kč

 

 

      20

 

  12,50 Kč

 

        5

 

       15

 

    62,- Kč

 

   188,- Kč

 

Přeplatek bude po dohodě se zákonnými zástupci vrácen, nebo převeden na jiný měsíc.

 

V Sobotce dne 26.4.2021                                            Mgr.Š.Kubištová, ředitelka mateřské školy