Mateřská škola Sobotka -

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI KE STAŽENÍ

Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
V tištěné podobě si jej můžete vyzvednout v MŠ od 25.dubna 2022.